Ağustos 2015

Sahih Sünnet

Sahih Sünnet, Kur’an-ı Kerim’i bizzat Resulüllah’dan öğrenip, ezberleyen ve nakleden Ashab-i Kiram’ın, yine Resulüllah’dan ezberleyip naklettikleri, Sahih Senet ile bize kadar ulaşan Hadis-i Şeriflerdir. Bu Hadis-i Şerifler, Kur’an-ı Kerim’in gerçek tefsiridir. Bu Hadis-i Şerifleri bize nakledenler ile Kur’an-ı Kerim’i nakledenler aynı kişilerdir. Gerçek Müminler ve Müslümanlar, Kur-an-ı Kerim ve Sünnet-i …

Devam

Kur’an-ı Kerim’in Müfessiri / Tefsir Edeni / Açıklayanı Resûlüllah’dır

Kur’an-ı Kerim’in asıl müfessiri / açıklayıcısı Resulüllah’dır. Onun tefsiri / Kur’an-ı Kerim’i açıklamaları, kocaman bir Hadis Külliyesi olarak elimizde ve önümüzdedir. Kur’an-ı Kerim’i anlamayanlar, gidip dinsiz imansız Oryantalistlere / Şarkiyatçılara / Müsteşriklere soracağına, Resulüllah’ın Sünnetine müracaat etsinler. Kur’an-ı Kerim’de “İhtilafa düştüğünüz zaman gidin gavura sorun” demiyor. “Bir şeyde nizalaştığınız zaman …

Devam

Bize İmanı Sevdir, Ya Rabbi

“Allah’ım bize İmanı sevdir, onu kalplerimizde ziynetli / hoş / süslü eyle. Küfrü, Fasıklığı ve İsyani bize kötü / çirkin / tiksindirici göster ve bizi Raşidlerden / Hakyolu bulanlardan eyle” Âmin. Bir kişi bir oturuşta Kur’an-ı Kerim’i baştan sona yanlışsız okusa bile, eğer Resülüllah sallellahu aleyhi ve Sellemin, Allahu Taâlâ’dan …

Devam

Ya Rabbi, Bize İmanı Sevdir

Umre ve Hac yaparken; Tavafta ve Sa’yda okunan düalardan birini herkesle paylaşmak istedik: Sa’yin yedinci Şavtında şu düayı okuyoruz: (yani Hacca gelen herkes şöyle düa ediyor) اللهم حبب الي الإيمان وزينه في قلبي وكره الي الكفر والفسوق والعصيان واجعلني من الراشدين “Allah’ım bana İmanı sevdir, onu kalbimde ziynetli / hoş …

Devam

Kâbe’ye Dönmek

Bütün insanların Allah’a yönelmesinin, bir yerde birleşmesinin ve buluşmasının tek bir yolu vardır o da yüzünü Allah’a dönmek niyetiyle Kabe’ye döndürmektir. Bu aynı zamanda Ehl-i Kıble olmanın gereğidir. Her bölgenin namaz vakitleri farklı olduğu için, Dünyanın değişik bölge ve ülkelerinden İnsanlar, 24 saat kesintisiz olarak Kabe’ye dönmektedir ve dönmek zorundadır. …

Devam

Şefaat Meselesi

Şefaat kelimesi (ش ف ع (شفع kökünden gelmektedir. Tek anlamına gelen وتر vetr veya وتر vitr kelimelerinin karşıtı olarak çiftleme, ikileme anlamına gelir. Dört rekatlı namazların ilk ikisine الشفع الاول birinci çift, birinci yarı, son kısmına da الشفع الثاني ikinci çift, ikinci yarı denir. Yatsı vaktinde kılınan üç rekatlı namazın …

Devam