Nisan 2016

İslam’ın Koruyucusu Allah’tır

Resûlüllah’tan, Hz. Ali, Hz. Abdullah bin Mes’ud, diğer Ashab-ı Kiram, İmam Âzam Ebu Hanife, Müctehid İmamlar, İmam Mâtürîdî, İmam Eşarî diğer Selefi Salihîn, Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat Uleması yoluyla bize kadar gelen, temiz, arı duru, ekleme ve çıkarmadan arındırılmış, Kur’an-ı Kerim ve Resûlüllah’ın Sünneti / Hadis-i Şerifleri, bütün sahih kaynaklarımız, …

Devam

Hocam Hacı Hasan Rami Yavuz Efendiyle 6 Yıl

1960 yılında (27 Mayis ihtilali sonrası ) , 13 yaşlarında, Âlim, Fâdıl, Ârif-i Billah, Mürşid-i Kamil, Merhum Hacı Hasan Efendi’nin Medresesinde okumaya başladık, Abim Hacı İsmail Efendiyle birlikte. 1966 Haziranında, 19 yaşlarında İcazet alarak Köyümüze döndük, Vekil İmamlık kadrosuyla İmamlığa ve Askere gidinceye kadar Medrese usulü ders okutmaya başladık.   …

Devam

Amelî Bidat, İtikadî Bidat

İnsanların amel yönünden bidat içerisinde olduğunu iddia edenler, kendilerinin inanç yönünden (itikadî) bidat içerisinde olduklarını görmüyorlar mı? Ameli bidatler insanı dinden çıkarmaz, fakat; Kaderi inkar etmek, Kabir hayatini İnkar etmek, Kıyamet alametlerini inkar etmek, Şefaati İnkar etmek, Cennetin ve Cehennemin şuanda mevcut olduğunu İnkar etmek, Cennet ve Cehennemin ebedî olduğunu …

Devam