Süleyman Ramazanoğlu

Modern Müslüman, Geleneksel Müslüman

Din; Akıl sahiplerini, yani aklı olup akletmesini bilenleri, takdire şâyan hür iradeleriyle, kendileri için bizzat ve kesin olarak hayırlı olana yönlendiren, Allah’ın insanlığı yönetmek, dünya ve âhiret saadetini kazandırmak için indirdiği ilâhî bir sistemdir. İslam Dini, var olan sistemlere uyum sağlamak üzere değil, bütün sistemlere adalet ve hikmet üzere şekil …

Devam

Peygamber ve Mucize

Mucizeler, Allah’ın -celle celalühü- Peygamberlerine, Peygamber olduklarını ispat etmek ve Kavimlerine kabul ettirebilmeleri için verdiği fevkalâde / olağanüstü hallerdir. Kur’an-ı Kerim, Resülüllah Sellellahu aleyhi ve Sellem Efendimizin Allah celle celalühü hazretlerinden, vahiy yoluyla alıp İnsanlığa getirdiği, tebliğ ettiği en büyük Kelam-ı Müciz ül Beyandır. En büyük Mucizedir ancak bazılarının iddia …

Devam

Anneler Günü, Babalar Günü

Müslümanların Anneler ve Babalar günü senede bir gün değil 365 gündür. Zira: Her namazın son tahiyyatında: ربنااغفرلي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب “Allahım beni, annemi ve babamı, mü’min erkekleri ve mü’ min hanımları hesap kurulduğu gün affeyle” diyen herkesin Babalar ve Anneler günü 365 gün olur. Biz de öyle yapıyoruz. …

Devam

Namaz Vakitleri

İkindi Namazının, Akşam Namazının ve Yatsı Namazının vakitleri, bir yönüyle bir birlerine çok benzerler. İkindi namazının vaktı, öğle namazının vakti çıkınca başlar, güneş batıncaya kadar devam eder. Zaruret halinde, ikindi namazını kılamayan birisi, akşam ezanına beş dakika, üç dakika kalsa bile, hatta iftitah tekbirini ikindi vaktinin son anında alsa, hemen …

Devam

Müctehid İmamlar ve İçtihat

Müctehid imamlar bir konuyu araştırırken, Kur’an-ı Kerim’den ve sünnetten, ilgili bütün delilleri, usul kaideleri doğrultusunda önüne alır, çıkardıkları neticeyi / hükmü yazarlardı, yazdırırlardı. Bu metodla, Ebu Hanifenin -rahmetullahi aleyhi- 84.000 (seksendörtbin) meseleyi çözdüğü nakledilmektedir. Bu meselelerin hepsini nasslara dayandırarak, âmm- hass, mutlak-mukayyed, müşter- müevvel, hakikat-mecaz, istiâre-kinaye, nasih-mensuh gibi usul kaideleri …

Devam