Süleyman Ramazanoğlu

İftarı Beklerken

Süleyman Ramazanoğlu Hocaefendi, Ramazan Ayı boyunca ekranlarınıza geliyor. Sizlerden gelen soruların cevaplandığı programa, www.dinvehayat.com internet sitesi üzerinden sorularınızı ulaştırabilirsiniz.

Devam

İntihar Olayları ve İslama Göre Hükmü

Önceden beri toplumumuzu hatta bütün toplumları üzen, tedirgin eden, son dönemde daha da artan intihar olaylarından bahsetmek istiyoruz bu yazımızda, kıymetli okuyucular… İntihar:Insanın kendi canına kıyması, öldürme yöntemlerinden biri ile kendi hayatına son vermesi olayıdır. Bütüm toplumlarda görülen bu olay esefle söyleyelimki son zamanlarda daha da artmaktadır. Basından okuduğumuza göre …

Devam

Peygamber (s.a.v)’in Hicreti

Hicret konusuna geçmeden önce Medine-i Münevveredeki sosyal ve dini hayata kısaca bakmakta yarar olduğu kanaatindeyiz. İslamdan Önce Medinedeki Sosyal ve Dini Yapı: Islamdan önce Medine-i Münevverede iki cemaat yaşıyordu. Bunlardan biri Me’rep seddinin yıkı-lışının sebep olduğu sel felaketinden sonra, Yemen-den hicret edip gelen ve Kahtan soyundan olan, Evs ve Hazrec …

Devam

İslam’da Hac ve Umre

Değerli Okuyucularımız; Bu yazımızda Hac ve Umreyi yazmaya çalışacağız. Şunu öncelikle ifade edelim ki; hac konusunu etraflı bir şekilde burada yazmamız, mümkün görülmemektedir. Dolayısıyla ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler fıkıh kitaplarından, ilmihal kitaplarından ve hac rehberlerinden ayrıca yararlanabilirler. Biz bu yazımızda, okuyucularımızı ilgilendirdiğine inandığımız bazı önemli noktalara dikkat çekmeye çalışacağız. Hac …

Devam

Zikrin Adabı

Allahu Teâlâyı zikretmenin, kalblerde iyi iz bırakması ve nefislere, ruhlara tesir edebilmesi için aşağıdaki âdâba uymak gerekmektedir. 1.Huşû içinde ve edepli olmak: Bunun alâmeti ve dıştan görüntüsü: Vakarlı (fakat kibirsiz) olmak Allah’ın huzurunda kırılmak ve eğilmektir. Allahı zikretmek için oturduğunda edepli oturmaktır. Allah’ın Celâl sıfatına uygun düşmeyen hertürlü işten ve …

Devam

Zekat Fitre ve Bayram

Kelime anlamı artma, temizleme anlamına gelen zekâtın:şeriat yani islam literatüründeki anlamı: Allah’a ibadet niyetiyle belirli ölçüdeki bir malın belli bir miktarını yine belli kişilere vermeye zekat denir.(1) Zekat hicretin 2. senesinde, ramazan orucundan önce farz kılınmıştır.(2) Muhkem bir farz olan zekatın farz oluşu kitapla (Kur’an-ı Kerimle), mütavatir sünnetle (hadisle) ve …

Devam

Ramazan, Oruç ve Teravih

Ramazan ayı, hicrî senenin dokuzuncu ayıdır. Miladî 1999, hicrî 1420 senesinin ramazan ayı takvim bilgilerine göre 09-12-99 Perşembe günü başlamaktadır. On bir ayın sultanı olan mübarek Ramazan ayının yaklaşmış olması nedeniyle, yukarıdaki başlıkta geçen konuları kapsayan bir yazı yazmayı faydalı gördük. Arapçada “Savm” diye ifade edilen orucun kelime anlamı her …

Devam

Resulüllah (s.a.v)’ın İsra ve Miracı

Bir kısım islâm tarihçilerinin kabul ettiklerine göre, Resulullah (s.a.v)’in miracı Recep ayının 27. Gecesinde meydana gelmiştir. Bu ise 5 Kasım Cuma gününü 6 Kasım Cumartesi gününe bağlayan geceye tevafuk etmektedir. Yani 1999 miladi, 1420 hicri yılının mi’rac yıldönümü 5-6 Kasım gecesine tevafuk etmektedir. Bu sebepten dolayı biz, Resulullah (s.a.v)’in mirac …

Devam

Peygamberimiz (s.a.v)’in Doğumu

Resûlüllah (s.a.v)’in doğumu konusuna geçmeden önce bir kaç önemli noktayı açıklamayı yararlı görüyoruz. Resûlüllah (s.a.v) ’ in Nesebi: 1-Resulullah (s.a.v )’ın baba tarafından soy kütüğü üç bölümde incelenmektedir. Birinci bölüm,siyercilerin ve soy bilimcilerinin üzerinde ittifak ettikleri bölümdür.Bu da 20.dedesi olan Adnan’a kadar olan silsiledir.Ikinci bölüm,bazılarının kabul ettiği bazılarının ise üzerinde …

Devam

Hicret ve Hicri Takvim

Muharrem ayı Hicrî-Kamerî- senenin yıldönümüdür. Hicrî takvim ise Peygamber (s.a.v) efendimizin Mekke-i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye göç etmesini esas alan bir takvimdir ve hicreti çağrıştırmaktadır. Bu vesile ile hicreti konu alan bir yazı yazmayı faydalı hatta gerekli gördük. Araplar kamerî ayları kullandıkları halde ve Muharrem ayını senenin birinci ayı kabul ettikleri …

Devam

Kuran ve Sünnete Göre Zikir

Zikrin Tarifi: Şanı yüce olan Allah’ı zikretmenin hakikatı onu tesbih etmek, ona hamdetmek, onun şanını yücelten kelimeleri telaffuz etmek, Kur’an okumak, Nebisi Muhammed (s.a.v)’e salât ve selamda bulunmak, gerek din gerek dünya ve gerekse âhiretle ilgili bütün ihtiyaçlarını ondan istemek, Nebimiz Muhammed (s.a.v)’in, Allah’a sığındığı her şeyden ona sığınmaktır. Zikir …

Devam