Süleyman Ramazanoğlu

Ramazan, Oruç ve Teravih

Ramazan ayı, hicrî senenin dokuzuncu ayıdır. Miladî 1999, hicrî 1420 senesinin ramazan ayı takvim bilgilerine göre 09-12-99 Perşembe günü başlamaktadır. On bir ayın sultanı olan mübarek Ramazan ayının yaklaşmış olması nedeniyle, yukarıdaki başlıkta geçen konuları kapsayan bir yazı yazmayı faydalı gördük. Arapçada “Savm” diye ifade edilen orucun kelime anlamı her …

Devam

Resulüllah (s.a.v)’ın İsra ve Miracı

Bir kısım islâm tarihçilerinin kabul ettiklerine göre, Resulullah (s.a.v)’in miracı Recep ayının 27. Gecesinde meydana gelmiştir. Bu ise 5 Kasım Cuma gününü 6 Kasım Cumartesi gününe bağlayan geceye tevafuk etmektedir. Yani 1999 miladi, 1420 hicri yılının mi’rac yıldönümü 5-6 Kasım gecesine tevafuk etmektedir. Bu sebepten dolayı biz, Resulullah (s.a.v)’in mirac …

Devam

Peygamberimiz (s.a.v)’in Doğumu

Resûlüllah (s.a.v)’in doğumu konusuna geçmeden önce bir kaç önemli noktayı açıklamayı yararlı görüyoruz. Resûlüllah (s.a.v) ’ in Nesebi: 1-Resulullah (s.a.v )’ın baba tarafından soy kütüğü üç bölümde incelenmektedir. Birinci bölüm,siyercilerin ve soy bilimcilerinin üzerinde ittifak ettikleri bölümdür.Bu da 20.dedesi olan Adnan’a kadar olan silsiledir.Ikinci bölüm,bazılarının kabul ettiği bazılarının ise üzerinde …

Devam

Hicret ve Hicri Takvim

Muharrem ayı Hicrî-Kamerî- senenin yıldönümüdür. Hicrî takvim ise Peygamber (s.a.v) efendimizin Mekke-i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye göç etmesini esas alan bir takvimdir ve hicreti çağrıştırmaktadır. Bu vesile ile hicreti konu alan bir yazı yazmayı faydalı hatta gerekli gördük. Araplar kamerî ayları kullandıkları halde ve Muharrem ayını senenin birinci ayı kabul ettikleri …

Devam

Kuran ve Sünnete Göre Zikir

Zikrin Tarifi: Şanı yüce olan Allah’ı zikretmenin hakikatı onu tesbih etmek, ona hamdetmek, onun şanını yücelten kelimeleri telaffuz etmek, Kur’an okumak, Nebisi Muhammed (s.a.v)’e salât ve selamda bulunmak, gerek din gerek dünya ve gerekse âhiretle ilgili bütün ihtiyaçlarını ondan istemek, Nebimiz Muhammed (s.a.v)’in, Allah’a sığındığı her şeyden ona sığınmaktır. Zikir …

Devam