İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin zamanında tarikatlar var mıydı?

İmam-ı Azam Zamanında Tarikat Var mıydı

...

Mahkeme Evliliği Sona Erdirince, Dini Nikah Geçersiz Olur mu

Mahkemenin Evliliği Sona Erdirmesiyle Dini Nikah Geçersiz Olur mu