Sünneti Nebeviyyeyi İnkar Edenler de Deist’tir

Kısa, öz ve net ifade ile: “Allah kâinatı ve insanı yaratmış işini bitirmiştir, sonrasına karışmaz, insana bırakmıştır” diyenler de “Deist” tir, Resül-i Ekrem için “Kur’an-ı Kerim’i getirip tebliğ etmiş işini bitirmiştir, sonrasına ve açıklamasına karışmaz” diyenler de “Deist” tir.

İkisi arasında hiç fark yoktur.

Deizm’in bir sonrasi da Ateizim’dir.

Sünneti Nebeviyyeyi inkar edenler televizyonlara çıkıp:

Anlayamadik, farkına varmadan gençler Deizm’e kayıyorlar” diyerek yalandan timsah gözyaşı akıtarak kendilerini aklamaya çalışmasınlar, Müslümanları da kandırmaya kalkışmasınlar, gençleri deizme yöneltenler: kâinatı yaratanın, kainatın sahibinin, kainatı yönetenin Allah olduğunu inkâr edenlerdir, Kur’an-ı Kerim’i vahiy yoluyla Allah’tan alıp insanlığa hem tebliğ edenin, hem de kendisine vahyedilen Sünneti Nebeviyye ile açıklayanın Resülüllah olduğunu inkar edenlerdir.

...

Müctehid İmamlar ve İçtihat

Müctehid imamlar bir konuyu araştırırken, Kur’an-ı Kerim’den ve sünnetten, ilgili bütün delilleri, usul kaideleri doğrultusunda …