41 yasin okuyunca dilekler kabul oluyor mu? Bu 41 yasini bir günde bitirmek şart mıdır.

41 Yasin Okuyunca Dilekler Kabul Oluyor mu?

Halk arasında böyle bir inanış ve uygulama olduğu biliniyor. Ancak sahih kaynaklarımızda böyle bir sayı verilmiyor. Kur’an-ı Kerim okumak, yasin okumak sevaptır. Yasin veya Kur’an-ı Kerim’den başka bir sure okuduktan sonra dua etmek, duanın kabulü için uygun olandır, tercih edilen, tercih edilmesi gereken güzel bir yol ve yöntemdir. Okunan sure; bir yasin de olabilir, on yasin de olabilir, kırkbir yasin de olabilir, yüz yasin de olabilir. Bunlar peşpeşe de okunabilir, farklı zamanlarda da okunabilir.

Önemli olan; ihlas ve samimiyetle, sadece Allah rızasını kazanmak için okumak, arkasından da sadece Allah’tan dilek ve istekte bulunmaktır.

Önemli olan kaç defa okunduğu ve ne kadar zaman içerisinde okunduğu değildir. Önemli olan ihlastır, samimiyettir.

...

Duanın Kabul Olması İçin Helal Yemek Şarttır

Kur’an-ı Kerim ve Sünneti Nebeviyyeye göre, duaların kabul olmasının şartlarından biri de helalından yemek, helalinden içmek ve helalinden giyinmektir.