Ana SayfaDini Meseleler

Dini Meseleler

Peygamberimizin Tek Mucizesi mi Var

Peygamberimizin tek mucizesi vardır. O da Kur’an-ı Kerim'dir, diyenler var. Buna nasıl cevap verilir.

Namazda Huşu

Camide sürekli çalan telefonlar. Telefonu sessize almayı, kapatmayı bilmeyen insanlar..

Nedir Bu İyi İş

Kur'an-ı Kerim'de geçen "amel-i salih" ifadesini "iyi iş" veya "yararlı iş" diye tercüme etmek doğru bir tercüme midir?

İbadet mi Ritüel mi

Allah'ın farz kıldığı ibadetlerle, insanların geliştirdiği alışkanlıkları aynı görmek ve ibadetlere de ritüel demek büyük hatadır, büyük cahilliktir.

Müslüman’a Kâfir Demek, Kâfir’e Müslüman Demek

Müslüman'a kâfir demenin hükmü ile kâfir'e Müslüman demenin hükmünü açıklar mısınız?

İslam Dini Tartışılamaz

İslam Dini tartışılamaz, ilgili müesseseler tarafından doğru bir şekilde öğretilir, öğretilmesi gerekir.

İslam Dini Saldırı Altında

İslam Dini, İslam Tarihi boyunca hiçbir dönemde kendi adamları tarafından bugünkü kadar saldırıya uğramadı. En azından biz şahit olmadık. Ne Emeviler döneminde, ne Karmatî...

Dinin Gelenekseli Moderni Olmaz

Her şeyin gelenekseli ve moderni olur, Dinin gelenekseli moderni olmaz. Din Dindir, modernleştirildiği zaman Din olmaktan çıkar. Önceki dinler gibi tahrif edilmiş olur. ...

Anadolu Müslümanlığı Arabistan Müslümanlığı

Anadolu Müslümanlığı Arabistan Müslümanlığı Avrupa Müslümanlığı Bütün insanlık için Allah'ın razı olduğu tek din İslam'dır. Kaynağı Kur’an-ı Kerim, Sünneti Nebeviyye, ümmetin âlimlerinin icmâ’ı ve fukahânın...

Allah’ın Kitabına Hakaret Etmek, Hürriyet mi

Allah'ın Kitabına Hakaret Etmek, Hürriyet mi. Böyle Hürriyet mi olur. Dünyanın hiçbir yerinde Müslümanlar Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u yakmazlar, en ufak bir hakarette de bulunmazlar. Müslümanlar, Allah'ın...

Kerbelâ Olayı Cinayettir

Kerbelâ olayı bir cinayettir. Çok kötü sonuçlar vermiştir. Bu cinayet, Ehl-i Sünnetin üstüne yıkılmak istenmektedir. Hazreti Hüseyin'in (Allah ondan razı olsun) Hacca gitmişken ve Terviye günü...

Salât ve Selâm

Peygamberimiz'e salât ve selâm getirmek.

Sünnet-i Nebeviyye

Sünnet-i Nebeviyye, Kuran-ı Kerim'i bizzat Peygamber Efendimizden öğrenip ezberleyen ve nakleden Ashab-ı Kiram'ın, gene Resûlüllah'dan dinleyip, ezberleyip naklettikleri ve sahih senetle bize kadar ulaşan...

Din Nedir

Din; Akıl sahiplerini, yani aklı olup akletmesini bilenleri, hür iradeleriyle, kendileri için bizzat ve kesin olarak hayırlı olana yönlendiren, Allah'ın insanlığı yönetmek, dünya ve...

Sünnet İnkarcısı Maskeli Deistler

Televizyonda izlediğimiz, deizm ve ateizm tartışmasında, Sünnet İnkarcısı Maskeli Deistler gördük. Programa, Türkiye'mizde inkarcılığı başlatıp sürdürerek, gençliğin deizme ve ateizme (dinsizliğe) sürüklenmelerine sebep olan kişilerin...

İslam Sosyalizmi!

"İslam Sosyalizmi" ifadesi hakkında