Makale

Helal ve Temiz Şeylerden Yemenin Faydaları

Helal yemek, Allah’ı sevmeye ve cennete götüren bir yoldur. Bakınız ayet-i kerîmede, şeytan ve helal yemek arasında ilişki kuruluyor: “Ey iman edenler, helal ve temiz yiyin. Şeytanın izinden gitmeyin” Bunu tefsir eden âlimlerin bazıları diyor ki; “Bir adam ibadet yapsa dahi şeytan onun yemesine içmesine bakar. Eğer yemesi içmesinde haram …

Devam

Sünneti Nebeviyyeyi İnkar Edenler de Deist’tir

Kısa, öz ve net ifade ile: “Allah kâinatı ve insanı yaratmış işini bitirmiştir, sonrasına karışmaz, insana bırakmıştır” diyenler de “Deist” tir, Resül-i Ekrem için “Kur’an-ı Kerim’i getirip tebliğ etmiş işini bitirmiştir, sonrasına ve açıklamasına karışmaz” diyenler de “Deist” tir. İkisi arasında hiç fark yoktur. Deizm’in bir sonrasi da Ateizim’dir. Sünneti …

Devam

İtikatta İfrat, Vasat, Tefrit

İfrat: Tekfirde çok aşırı olmak, tabir câiz ise kendinden ve kendi mezhebinden başkasını küfürle itham etmektir. Sahabeyi kiram asrından bunun en açık örneği HÂRİCÎLER’dir, bunlar Hakem olayından sonra Hz. Ali başta olmak üzere Ashab-ı Kiramın bir çoğunu ve orada bulunanların çoğunu tekfir etmişlerdir. Bu inançta olanlar inişli çıkışlı olarak tarih …

Devam

On Gün

RAMAZAN AYININ SON ON GÜNÜ, ZİLHİCCE AYININ İLK ON GÜNÜ VE MUHARREM AYI Sene içinde, gurup halinde faziletli günlerden birisi Ramazanı şerifin son on günüdür, zira Kadir gecesinin, bu ongünün tek sayılı gecelerinden birinde olma ihtimali kıvvetlidir. Birisi de Zilhicce ayinin ilk on günüdür, zira Hac ibadeti, Zilhicce ayinin dokuzuncu …

Devam

Kurban Bayramı Arefe Günü Oruç Tutmak

Kurban Bayramı Arefe günü oruç tutmak konusunda İslam Âlimleri ikiye ayrılmışlardır. Bir kısmı Arefe günü oruç tutulmaz demişler, bir kısmı da Arefe günü oruç tutulur hatta müstehaptır demişlerdir. Arefe günü oruç tutulmaz diyenler öncelikli olarak Vedâ haccında Arafatta Resülüllah sallellahu aleyhi ve sellemin oruçlu olmadığını bildiren, İmam Buhari’nin ve İmam …

Devam

Hastalığı Yendi, Sözüne Dair

“Hasta korona virüsünü yendi” mi? Yoksa: “Allah korona virüsünü etkisiz hâle getirerek hastaya şifa verdi” mi? Hangisi doğrudur? Elbetteki: “ Allah hastaya şifasını verdi” demek doğrudur. Hasta iyileşiyor taburcu olurken alkışlarla uğurlanıyor, bazıları da dans veya halayla uğurlanıyor. Haberciler de, hasta virüsü yendi diye haber yapıyorlar. Halbuki şükrederek hastaneden çikması …

Devam

Virüs Hakkında

Çok sinsi, gözle görünmeyen, hakkında yeteri kadar bilgi olmadığı için sürekli değişken şeyler söylenen bir virüsle, bir düşmanla karşı karşıyayız. Allah celle celalühü herkesi korusun. Korunma tedbirlerine ve tavsiyelerine mutlaka harfiyyen uymak gerekir. Başkasının bulaştırmasından korunmak ne kadar gerekli ve önemli ise, başkasına bulaştırmaya aracı olmaktan da sakınmak o kadar, …

Devam

Düzmeceliğin tarihi

Coğrafyamızda “Düzmeceliğin Tarihi” oldukça eskiye dayanmaktadır. Rahmetli Yıldırım Bayazıt’ın ölümünden sonra evlatlarının saltanat mücadelesine girdiği o dönemde, Yıldırım Bayazıtın oğlu olduğu iddiasıyla Muştafa adında birisini Trakya tarafında ortaya sürmüşlerdi birileri. Tarihteki adı “Düzmece Mustafa”dır. Bir hayli de adam toplamıştı etrafına, Allaha hamdolsun Yıldırım Bayazıt’ın gerçek oğlu, Fatih’in dedesi Çelebi Mehmet …

Devam

Vahiy Nedir

Allah Teâlâ’nın insanlar arasından seçmiş olduğu has ve temiz kullarına bilgiyi ulaştırmasıdır vahiy. -Şer‘i bir anlamda söylüyorum bunu, lügat bakımından farklı anlamlar ifade eder- Bu, hiç vasıta olmaksızın direkt gerçekleşebilir. Allah Teâlâ o seçtiği kulun kalbine indirir bilgiyi. Böylece o da bunun Allah’tan olduğunu bilecek şekilde bunu telakki eder. Bir …

Devam

Duanın Kabulu İçin

İmam Gazâlî, İmam Nevevî ve bir çok İslam Âlimlerimiz yazdıkları eserlerinde, duanın kabulü için bazı şartlar sıralamaktadırlar. Hepsinin özeti mahiyetinde Resüli Ekrem Sallellahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri vardır, onlardan bir tanesi de Emri bil ma’ruf ve nehyi anil münkerin önemini bildiren şu hadisi şeriftir: وعن حذيفة عن النبي صلى …

Devam

Teravih Namazı

Teravih namazı müekked sünnet bir namazdır. Resülüllah sallellahu aleyhi ve sellem bu namazı hem kılmış / kıldırmış, hem de kılmayı teşvik etmiştir. Ashabı Kiram -Allah celle celalühü hepsinden razı olsun- Teravih namazını kılmıştır. Asr-i Saadetten günümüze kadar, bütün zamanlarda ve dünyanın her tarafında kılınmaktadır, inşallah kıyamete kadar da kılınacaktır. Denilebilir …

Devam

Gerçek Tasavvuf Hangisi

Tasavvuftan geçinenlere, holding sahibi olanlara, muridlerine elini ayağını, sırtını göbeğini masaj yaptıranlara bakarak kimse tasavvufun aleyhinde konuşmasın. Biz olamadıysak da, tasavvuf İslam’ın en sâde, en doğru, en nezih, abdest suyunu kullanırken bile zaruret olmadıkça kimseden yardım almadan, kimsenin lokmasına tenezzül etmeden, kanaat göstererek, kimseden bir şey beklemeden,en müstakim ve müstesnâ …

Devam

Sünnet İnkarcılarına ve Buhârî Düşmanı Papağanlara

Bir nakaratçı papağan şöyle demiş:   “Hadis dediğiniz hikayeleri ilk kaleme alan Buhârî, Peygamberin ölümünden 195 yıl sonra doğmuş 50 yaşında yazmaya başlamış yani 195+50=245 yıl sonra. Kimden ne görmüş ne duymuş da yazmış ki peygamber kendi yaptıkları söyledikleri Kur’anın önüne geçer Müslümanlar şirk yoluna girer diye (günümüzde olduğu gibi) …

Devam

Peygamber, Kur’an-ı Kerim’i tebliğ eder sonrasına karışamaz diyen de deisttir.

Televizyon kanallarında deizm ve ateizm tartışmasına, Türkiye’mizde inkarcılığı başlatıp sürdürerek, gençliğin deizme ve ateizme (dinsizliğe) sürüklenmelerine sebep olan kişilerin çağrılması, onların da timsah gözyaşı dökmeleri neyi ifade ediyor. Sünneti nebeviyeyi inkar ederek, resulüllah sellellahu aleyhi ve sellemi dine karıştırmayan kişilerle, Allah’ı karıştırmayanlar arasında ne fark var? Her ikisi de deist …

Devam