Sözün Özü

Sünneti Nebeviyyeyi İnkar Edenler de Deist’tir

Kısa, öz ve net ifade ile: “Allah kâinatı ve insanı yaratmış işini bitirmiştir, sonrasına karışmaz, insana bırakmıştır” diyenler de “Deist” tir, Resül-i Ekrem için “Kur’an-ı Kerim’i getirip tebliğ etmiş işini bitirmiştir, sonrasına ve açıklamasına karışmaz” diyenler de “Deist” tir. İkisi arasında hiç fark yoktur. Deizm’in bir sonrasi da Ateizim’dir. Sünneti …

Devam

Sünnet Düşmanlığı Deizme ve Ateizme Götürür

Bazı kimseler, sünnet karşıtlığının samimi bir Kur’an-ı Kerim sevgisinden kaynaklandığını, Kur’an-ı Kerim daha çok okunsun diye böyle yaptıklarını zannediyorlar. Maalesef çok yanılıyorlar. Görüldüğü kadarıyla bunların tek dertleri: önce deizmi sonra da ateizmi ülkemizde yayarak insanları dinsizleştirmektir. Bunda artık hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Devam

Mübarek Gecelerde Camiye Gitmek

Oryantalisler tarafından başlatılan, onların ameleleri ve ırgatları tarafından amansızca sürdürülen, imanın altı şartının istisnasız sorgulandığı bir döneme geldik. Tevbe Suresinin 120. Ayet-i Kerimesindeki “Küffarı öfkelendirecek bir yere ayak basmalarından dolayı Mü’minlere salih amel sevabı yazılır” hükmü gereği, İmanın altı şartıyla problemli olanları öfkelendirmek için ve Müslüman olmanın gereği olarak, mübarek …

Devam

İslam’ın Koruyucusu Allah’tır

Resûlüllah’tan, Hz. Ali, Hz. Abdullah bin Mes’ud, diğer Ashab-ı Kiram, İmam Âzam Ebu Hanife, Müctehid İmamlar, İmam Mâtürîdî, İmam Eşarî diğer Selefi Salihîn, Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat Uleması yoluyla bize kadar gelen, temiz, arı duru, ekleme ve çıkarmadan arındırılmış, Kur’an-ı Kerim ve Resûlüllah’ın Sünneti / Hadis-i Şerifleri, bütün sahih kaynaklarımız, …

Devam

Amelî Bidat, İtikadî Bidat

İnsanların amel yönünden bidat içerisinde olduğunu iddia edenler, kendilerinin inanç yönünden (itikadî) bidat içerisinde olduklarını görmüyorlar mı? Ameli bidatler insanı dinden çıkarmaz, fakat; Kaderi inkar etmek, Kabir hayatini İnkar etmek, Kıyamet alametlerini inkar etmek, Şefaati İnkar etmek, Cennetin ve Cehennemin şuanda mevcut olduğunu İnkar etmek, Cennet ve Cehennemin ebedî olduğunu …

Devam

Şeytanların Tuzaklarına Karşı Dikkatli Olun

Şeytandan ilham alanlar, şeytanın vahiy penceresinden konuşup sallayanlar, kendilerini kamufle etmek, insanları kandırıp taraflarına çekmek için diyorlar ki; “Biz Hadisleri inkar etmiyoruz, Kur’an’a uyan Hadisler Sahih kabul edilsin; Kur’an’a uymayanlar reddedilsin” Bu bir tuzaktır, bu bir yanıltmadır. Bunlar, Kabir hayatının Hak olduğunu ispat eden Hadis-i Şerifleri, hangi Ayet-i Kerimeye uymuyor …

Devam

İmam A’zam Ebu Hanife Akılcı mıydı

İmam A’zam Ebu Hanife (rahmetullahi aleyh) Akılcı değildi. Kur’an-ı Kerim’i ve Sünnet-i Nebeviyyeyi anlamak için aklını çok iyi kullanan bir Dâhî idi. Ayni ölçüde takva sahibi bir Müctehid idi. Bundan dolayı, akranları hep onun gölgesinde kalmıştı. Bunun için Mezhebi, İslam Coğrafyasının yaklaşık yüzde seksenine yayılmış, sevenleri çok olmuştur. Bundan dolayı …

Devam

Faydalı İlim ve Faydasız İlim

“Allah’ım, senden faydalı İlim / Bilgi istiyorum, faydasız İlimden / Bilgiden sana sığınıyorum” (Hadis-i Şerif) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ Allah’tan uzaklaştıran, Allah’ı ve Resûlü’nü İnkara götüren, Allah’ın Resûlü’nün Sünnetini inkara götüren, Allah’ın ve Resûlü’nün koyduğu hükümleri inkara, tahkire, tezyife götüren bütün bilgiler, bütün …

Devam

Kur’an’ı Münafıkça Okuyup Oryantalist gibi Düşünmek

(Resûlüm!) Sana bu mübarek Kitab’ı, âyetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. (Sâd Süresi 29) İnsanlardan ve bütün İnsanlıktan istenen ve beklenen, Kur’an-ı Kerim’i düşünerek okumaktır. Neye göre düşünmek? Kur’an-ı Kerim’i münafıkça okuyup Oryantalistler gibi düşünenler zındık olur. Kur’an-ı Kerim’i Müslümanca okuyup Resûlüllah (sellellahu aleyhi ve sellem) gibi, …

Devam

Bir Hutbe Vesilesiyle

Uzun zamandır beklenen bir Hutbeydi. Hazırlayanları tebrik ederiz. Geçkalmış olmakla birlikte, iyi hazırlanmış bir Hutbe oldu. Artık hiçbir Müslüman, ben Müslümanım diyen, Kur’an-ı Kerim’e iman eden, Resûlüllah’a iman eden, Resûlüllah’ın Sünnetine iman eden, gerçek İslama, Allah’ın gönderdiği Hak Dine ve indirdiği Hak Kitaba iman eden hiç kimse buna karşı çıkmaz, …

Devam

Sahih Sünnet

Sahih Sünnet, Kur’an-ı Kerim’i bizzat Resulüllah’dan öğrenip, ezberleyen ve nakleden Ashab-i Kiram’ın, yine Resulüllah’dan ezberleyip naklettikleri, Sahih Senet ile bize kadar ulaşan Hadis-i Şeriflerdir. Bu Hadis-i Şerifler, Kur’an-ı Kerim’in gerçek tefsiridir. Bu Hadis-i Şerifleri bize nakledenler ile Kur’an-ı Kerim’i nakledenler aynı kişilerdir. Gerçek Müminler ve Müslümanlar, Kur-an-ı Kerim ve Sünnet-i …

Devam

Kur’an-ı Kerim’in Müfessiri / Tefsir Edeni / Açıklayanı Resûlüllah’dır

Kur’an-ı Kerim’in asıl müfessiri / açıklayıcısı Resulüllah’dır. Onun tefsiri / Kur’an-ı Kerim’i açıklamaları, kocaman bir Hadis Külliyesi olarak elimizde ve önümüzdedir. Kur’an-ı Kerim’i anlamayanlar, gidip dinsiz imansız Oryantalistlere / Şarkiyatçılara / Müsteşriklere soracağına, Resulüllah’ın Sünnetine müracaat etsinler. Kur’an-ı Kerim’de “İhtilafa düştüğünüz zaman gidin gavura sorun” demiyor. “Bir şeyde nizalaştığınız zaman …

Devam