Sözün Özü

Dinin Gelenekseli, Moderni Olmaz

Her şeyin gelenekseli ve moderni olur, Dinin gelenekseli ve moderni olmaz. Din Dindir, modernleştirildiği zaman Din olmaktan çıkar, önceki dinler gibi tahrif edilmiş olur. Din, Allah’tan gelendir ve Resûlünün tebliğ ettiğidir. İslam Dini her çağda yaşanabilen bir Dindir, her çağda ve her coğrafyada yaşanabilmesi için reforma ihtiyacı olmadığı gibi, modernleşmeye …

Devamı

Anadolu Müslümanlığı, Arabistan Müslümanlığı, Avrupa Müslümanlığı

Bütün insanlık için Allah’ın razı olduğu tek din İslam’dır. Kaynağı Kur’an-ı Kerim, Sünneti Nebeviyye, ümmetin âlimlerinin icmâ’ı ve fukahânın kıyasıdır. Anadolu Müslümanlığı, Arabistan Müslümanlığı, Türkiye Müslümanlığı, Avrupa Müslümanlığı gibi farklı Müslümanlıklar yoktur, tek bir İslam ve tek bir Müslümanlık vardır. Kur’an-ı Kerim’de, Sünneti Nebeviyye’de var olduğu kesinleşmiş her hangi bir …

Devamı

Allah’ın Kitabına Hakaret Etmek, Hürriyet mi

Dünyanın hiçbir yerinde Müslümanlar Tevrat’ı, İncil’i, Zebur’u yakmazlar, en ufak bir hakarette de bulunmazlar. Müslümanlar, Allah’ın indirdiği kitapların hepsinin aslına iman ederler ve bunu imanın şartı, olmazsa olmazı sayarlar. İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını yorumlayan İsveç başbakanı konuyu hürriyetle ilişkilendirmiş. Kur’an-ı Kerim’i yakmak şöyle dursun, Kur’an-ı Kerim’e en küçük hakaret bile …

Devamı

Sünnet İnkarcısı Maskeli Deistler

Televizyonda izlediğimiz, deizm ve ateizm tartışmasında, Sünnet İnkarcısı Maskeli Deistler gördük. Programa, Türkiye’mizde inkarcılığı başlatıp sürdürerek, gençliğin deizme ve ateizme (dinsizliğe) sürüklenmelerine sebep olan kişilerin çağrılması, onların da timsah gözyaşı dökmeleri neyi ifade ediyor. Sünneti Nebeviyye’yi inkar ederek Resûlüllah sellellahu aleyhi ve sellemi dine karıştırmayan kişilerle, Allah’ı dine karıştırmayanlar arasında …

Devamı

Modern Müslüman, Geleneksel Müslüman

Din; Akıl sahiplerini, yani aklı olup akletmesini bilenleri, takdire şâyan hür iradeleriyle, kendileri için bizzat ve kesin olarak hayırlı olana yönlendiren, Allah’ın insanlığı yönetmek, dünya ve âhiret saadetini kazandırmak için indirdiği ilâhî bir sistemdir. İslam Dini, var olan sistemlere uyum sağlamak üzere değil, bütün sistemlere adalet ve hikmet üzere şekil …

Devamı

Anneler Günü, Babalar Günü

Müslümanların Anneler ve Babalar günü senede bir gün değil, 365 gündür. Zira: Her namazın son tahiyyatında: ربنااغفرلي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب “Allahım beni, annemi ve babamı, mü’min erkekleri ve mü’ min hanımları hesap kurulduğu gün affeyle” diyen herkesin Babalar ve Anneler günü 365 gün olur. Biz de öyle yapıyoruz. …

Devamı

Müctehid İmamlar ve İçtihat

Müctehid imamlar bir konuyu araştırırken, Kur’an-ı Kerim’den ve sünnetten, ilgili bütün delilleri, usul kaideleri doğrultusunda önüne alır, çıkardıkları neticeyi / hükmü yazarlardı, yazdırırlardı. Bu metodla, Ebu Hanifenin -rahmetullahi aleyhi- 84.000 (seksendörtbin) meseleyi çözdüğü nakledilmektedir. Bu meselelerin hepsini nasslara dayandırarak, âmm- hass, mutlak-mukayyed, müşter- müevvel, hakikat-mecaz, istiâre-kinaye, nasih-mensuh gibi usul kaideleri …

Devamı

Allah’ın Resulü ve Nebilerin Sonuncusu

“Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem), Allah’ın Resulü ve Nebilerin Sonuncusudur.” Resullerin sonu olduğu gibi, Nebilerin de sonuncusudur. Ondan sonra Resul de Nebi de gelmeyecektir. Gerek Resulüllah’ın gününde, gerekse daha sonradan “Ben de Allah’ın Resulüyüm” diyerek ortaya çıkanlar olmuştur. Resulüllah kendi gününde ortaya çıkan bu kişilere “Kezzap/çok yalancı” adını vermiştir. Onun gününde …

Devamı

Deizm, Deist

Sözlüklerdeki Tanıma Göre Deizm: Vahiy gibi konuları reddeder. Tanrı dünya hayatına ve evrene müdahale etmez. İnanışın tanımlanmasında kullanılan doğal din ya da doğal inanç kavramları, hiçbir aracı olmaksızın sadece akıl yoluyla kavranabilecek yalın bir Tanrı inancını belirtir. Bu inancı benimseyen kişiye Deist denir. Bu târife göre, Resülüllah Sellellahu aleyhi ve …

Devamı

Mealci mi Tahrifçi mi

Tevrat’ı tahrif edenler kelimelerin yerlerini ve anlamlarını değiştirmişlerdi. Hep aynı metod. Kur’an-ı Kerim’i tahrif etme gayretinde olup da, mealci görünenler de aynı şekilde bir saptırma faaliyeti yürütüyorlar. Kelimelerin yerlerini ve anlamlarını bozuyorlar. Kişiler farklı. Metod aynı. Allah ıslah eylesin.

Devamı

Mevlid-i Nebi

Bizde hoşa giden, nazarlık bir şey olduğu zaman, göz değmesin diye Mâşallah denilir, veya ‎ماشاءالله yazılı bir levha asılır. Meselâ: özellikle arabalarda bu levhalara çok rastlanır. Arapların da arabalarında: أعْمَي الله عين الحاسد “Hasedlik edenin iki gözünü Allah kör etsin” levhalarına rastlanır. Ülkemizde ve Dünyada Resüli Ekrem sallellahu aleyhi ve …

Devamı

Sünneti Nebeviyyeyi İnkar Edenler de Deist’tir

Kısa, öz ve net ifade ile: “Allah kâinatı ve insanı yaratmış işini bitirmiştir, sonrasına karışmaz, insana bırakmıştır” diyenler de “Deist” tir, Resül-i Ekrem için “Kur’an-ı Kerim’i getirip tebliğ etmiş işini bitirmiştir, sonrasına ve açıklamasına karışmaz” diyenler de “Deist” tir. İkisi arasında hiç fark yoktur. Deizm’in bir sonrasi da Ateizim’dir. Sünneti …

Devamı

Sünnet Düşmanlığı Deizme ve Ateizme Götürür

Bazı kimseler, sünnet karşıtlığının samimi bir Kur’an-ı Kerim sevgisinden kaynaklandığını, Kur’an-ı Kerim daha çok okunsun diye böyle yaptıklarını zannediyorlar. Maalesef çok yanılıyorlar. Görüldüğü kadarıyla bunların tek dertleri: önce deizmi sonra da ateizmi ülkemizde yayarak insanları dinsizleştirmektir. Bunda artık hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Devamı

Mübarek Gecelerde Camiye Gitmek

Oryantalisler tarafından başlatılan, onların ameleleri ve ırgatları tarafından amansızca sürdürülen, imanın altı şartının istisnasız sorgulandığı bir döneme geldik. Tevbe Suresinin 120. Ayet-i Kerimesindeki “Küffarı öfkelendirecek bir yere ayak basmalarından dolayı Mü’minlere salih amel sevabı yazılır” hükmü gereği, İmanın altı şartıyla problemli olanları öfkelendirmek için ve Müslüman olmanın gereği olarak, mübarek …

Devamı