Ana SayfaSözün Özü

Sözün Özü

Her Türlü Bilgi Allah’tandır

Bilginin en doğrusu, en isabetlisi ve en faydalısı Allah'ın öğrettiği bilgidir. Allah, bilgiyi Peygamberlerine Vahiy yoluyla öğretir.

Biraz Fazla mı Konuşuyorum Hocam

Nerede konuşacağını, ne kadar konuşacağını bilmeyenlere...

İslam Dini Tartışılamaz

İslam Dini tartışılamaz, ilgili müesseseler tarafından doğru bir şekilde öğretilir, öğretilmesi gerekir.

Dinin Gelenekseli Moderni Olmaz

Her şeyin gelenekseli ve moderni olur, Dinin gelenekseli moderni olmaz. Din Dindir, modernleştirildiği zaman Din olmaktan çıkar. Önceki dinler gibi tahrif edilmiş olur. ...

Anadolu Müslümanlığı Arabistan Müslümanlığı

Anadolu Müslümanlığı Arabistan Müslümanlığı Avrupa Müslümanlığı Bütün insanlık için Allah'ın razı olduğu tek din İslam'dır. Kaynağı Kur’an-ı Kerim, Sünneti Nebeviyye, ümmetin âlimlerinin icmâ’ı ve fukahânın...

Allah’ın Kitabına Hakaret Etmek, Hürriyet mi

Allah'ın Kitabına Hakaret Etmek, Hürriyet mi. Böyle Hürriyet mi olur. Dünyanın hiçbir yerinde Müslümanlar Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u yakmazlar, en ufak bir hakarette de bulunmazlar. Müslümanlar, Allah'ın...

Sünnet İnkarcısı Maskeli Deistler

Televizyonda izlediğimiz, deizm ve ateizm tartışmasında, Sünnet İnkarcısı Maskeli Deistler gördük. Programa, Türkiye'mizde inkarcılığı başlatıp sürdürerek, gençliğin deizme ve ateizme (dinsizliğe) sürüklenmelerine sebep olan kişilerin...

İslam Sosyalizmi!

"İslam Sosyalizmi" ifadesi hakkında

Modern Müslüman Geleneksel Müslüman

Din; Akıl sahiplerini, yani aklı olup akletmesini bilenleri, takdire şâyan hür iradeleriyle, kendileri için bizzat ve kesin olarak hayırlı olana yönlendiren, Allah'ın insanlığı...

Anneler Günü Babalar Günü

Müslümanların Anneler ve Babalar günü senede bir gün değildir. 365 gündür. Zira: Her namazın son tahiyyatında: ربنا اغفرلي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب “Allahım beni, annemi ve babamı, mü’min...

Müctehid İmamlar ve İctihad

Müctehid imamlar bir konuyu araştırırken, Kur'an-ı Kerim'den ve sünnetten, ilgili bütün delilleri, usul kaideleri doğrultusunda önüne alır, çıkardıkları neticeyi / hükmü yazarlardı, yazdırırlardı. Bu metodla,...

Allah’ın Resulü Nebilerin Sonuncusu

Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem), Allah’ın Resulü ve Nebilerin Sonuncusudur. Resullerin sonu olduğu gibi, Nebilerin de sonuncusudur. Ondan sonra Resul de, Nebi de gelmeyecektir. Gerek Resulüllah’ın gününde,...

Deizm, Deist

Sözlüklerdeki Tanıma Göre Deizm: Vahiy gibi konuları reddeder. Tanrı dünya hayatına ve evrene müdahale etmez. İnanışın tanımlanmasında kullanılan doğal din ya da doğal inanç...

Mealci mi Tahrifçi mi

Tevrat'ı tahrif edenler kelimelerin yerlerini ve anlamlarını değiştirmişlerdi. Hep aynı metod. Kur’an-ı Kerim'i tahrif etme gayretinde olup da, mealci görünenler de aynı şekilde bir...

Mevlid-i Nebi

Bizde hoşa giden, nazarlık bir şey olduğu zaman, göz değmesin diye Mâşallah denilir, veya ‎ماشاءالله yazılı bir levha asılır. Meselâ: özellikle arabalarda bu levhalara çok rastlanır. Arapların da arabalarında: أعْمَي...

Sünneti Nebeviyyeyi İnkar Edenler de Deist’tir

Kısa, öz ve net ifade ile: "Allah kâinatı ve insanı yaratmış işini bitirmiştir, sonrasına karışmaz, insana bırakmıştır” diyenler de "Deist" tir, Resül-i Ekrem için...