Allah’ın Kitabına Hakaret Etmek, Hürriyet mi

Dünyanın hiçbir yerinde Müslümanlar Tevrat’ı, İncil’i, Zebur’u yakmazlar, en ufak bir hakarette de bulunmazlar.

Müslümanlar, Allah’ın indirdiği kitapların hepsinin aslına iman ederler ve bunu imanın şartı, olmazsa olmazı sayarlar.

İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını yorumlayan İsveç başbakanı konuyu hürriyetle ilişkilendirmiş.

Kur’an-ı Kerim’i yakmak şöyle dursun, Kur’an-ı Kerim’e en küçük hakaret bile insanlık dışıdır, vahşettir.

Kur’an-ı Kerim’in yakıldığı ülkelerdeki bazı şahısların bu vahşetlerinin sebebi hürriyetleri midir, yoksa kin tutmuş ruhları mıdır.

Bu yapılan, olsa olsa cahillik olur, kabalık olur, vahşilik olur, ama buna aslâ hürriyet denilemez.

Diğer Başlıklar

İslam Dini Saldırı Altında

İslam Dininin, İslam Tarihi boyunca hiçbir dönemde kendi adamları tarafından bugünkü kadar saldırıya uğradığına en …