Allah’ın Resulü ve Nebilerin Sonuncusu

“Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem), Allah’ın Resulü ve Nebilerin Sonuncusudur.”

Resullerin sonu olduğu gibi, Nebilerin de sonuncusudur.

Ondan sonra Resul de Nebi de gelmeyecektir. Gerek Resulüllah’ın gününde, gerekse daha sonradan “Ben de Allah’ın Resulüyüm” diyerek ortaya çıkanlar olmuştur.

Resulüllah kendi gününde ortaya çıkan bu kişilere “Kezzap/çok yalancı” adını vermiştir.

Onun gününde ortaya çıkıp “Ben Allah’ın Resulüyüm” diyenler “Kezzap/çok yalancı” olduğu gibi, Ondan sonraki dönemlerde/asırlarda ve günümüzde; bugün ortaya çıkıp “Ben Allah’ın Resulüyüm” diyenler de kezzaptır, yalancıdır, iftiracıdır, sahtekardır, ahlaksızdır, imansızdır.

Resulüllah’tan sonra Peygamber gelmeyeceğine dair ayetleri inkar eden inkarcılardır bunlar.

...

Mealci mi, Tahrifçi mi

Tevratı tahrif edenler kelimelerin yerlerini ve anlamlarını değiştirmişlerdi. Hep aynı metod. Kur’an-ı Kerim’i tahrif etme …