Mühim Mesele

İslam Dini Saldırı Altında

İslam Dininin, İslam Tarihi boyunca hiçbir dönemde kendi adamları tarafından bugünkü kadar saldırıya uğradığına en azından biz şahit olmadık, ne Emeviler döneminde, ne Karmatî çeteleri döneminde, ne Abbasiler döneminde ne de sonrasında. Her ne kadar hizipleşmeler, siyasî çatışmalar olmuşsa da, İslam Âlimleri vakur duruşlarıyla tehlikeleri bertaraf etmişler, nesilden nesile İslam …

Devamı

Dinin Gelenekseli, Moderni Olmaz

Her şeyin gelenekseli ve moderni olur, Dinin gelenekseli ve moderni olmaz. Din Dindir, modernleştirildiği zaman Din olmaktan çıkar, önceki dinler gibi tahrif edilmiş olur. Din, Allah’tan gelendir ve Resûlünün tebliğ ettiğidir. İslam Dini her çağda yaşanabilen bir Dindir, her çağda ve her coğrafyada yaşanabilmesi için reforma ihtiyacı olmadığı gibi, modernleşmeye …

Devamı

Anadolu Müslümanlığı, Arabistan Müslümanlığı, Avrupa Müslümanlığı

Bütün insanlık için Allah’ın razı olduğu tek din İslam’dır. Kaynağı Kur’an-ı Kerim, Sünneti Nebeviyye, ümmetin âlimlerinin icmâ’ı ve fukahânın kıyasıdır. Anadolu Müslümanlığı, Arabistan Müslümanlığı, Türkiye Müslümanlığı, Avrupa Müslümanlığı gibi farklı Müslümanlıklar yoktur, tek bir İslam ve tek bir Müslümanlık vardır. Kur’an-ı Kerim’de, Sünneti Nebeviyye’de var olduğu kesinleşmiş her hangi bir …

Devamı

Allah’ın Kitabına Hakaret Etmek, Hürriyet mi

Dünyanın hiçbir yerinde Müslümanlar Tevrat’ı, İncil’i, Zebur’u yakmazlar, en ufak bir hakarette de bulunmazlar. Müslümanlar, Allah’ın indirdiği kitapların hepsinin aslına iman ederler ve bunu imanın şartı, olmazsa olmazı sayarlar. İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını yorumlayan İsveç başbakanı konuyu hürriyetle ilişkilendirmiş. Kur’an-ı Kerim’i yakmak şöyle dursun, Kur’an-ı Kerim’e en küçük hakaret bile …

Devamı

Kerbelâ Olayı Cinayettir

Kerbelâ olayı bir cinayettir. Çok kötü sonuçlar vermiştir. Bu cinayet, Ehl-i Sünnetin üstüne yıkılmak istenmektedir. Hazreti Hüseyin’in (Allah ondan razı olsun) Hacca gitmişken ve Terviye günü Mina’ya çıkmışken, bir gün sonraki Arefe gününü beklemeden, haccını yapmadan geri dönüp Basra’ya gitme kararı alması, Ashab-ı Kirâm’ın ileri gelenlerinin yalvarmalarına rağmen bütün âilesini …

Devamı

Sünnet-i Nebeviyye

Sünnet-i Nebeviyye, Kuran-ı Kerim’i bizzat Peygamber Efendimizden öğrenip ezberleyen ve nakleden Ashab-ı Kiramın, gene Resûlüllah’dan dinleyip, ezberleyip naklettikleri ve sahih senetle bize kadar ulaşan Hadis-i Şeriflerdir. Kur’an-ı Kerim’den sonra dinimizin ikinci kaynağıdır. Bu Hadis-i Şerifler Kuran-ı Kerim’in gerçek tefsiridir. Bu Hadis-i şerifleri nakledenlerle Kuran-ı Kerim’i nakledenler aynı kişilerdir. Kuran-ı Kerim …

Devamı

Din Nedir

Din; Akıl sahiplerini, yani aklı olup akletmesini bilenleri, hür iradeleriyle, kendileri için bizzat ve kesin olarak hayırlı olana yönlendiren, Allah’ın insanlığı yönetmek, dünya ve âhiret saadetini kazandırmak için indirdiği ilâhî bir sistemdir. İslam Dini, var olan sistemlere uyum sağlamak üzere gelmemiştir. Bütün sistemlere adalet ve hikmet üzere şekil ve yön …

Devamı

Sünnet İnkarcısı Maskeli Deistler

Televizyonda izlediğimiz, deizm ve ateizm tartışmasında, Sünnet İnkarcısı Maskeli Deistler gördük. Programa, Türkiye’mizde inkarcılığı başlatıp sürdürerek, gençliğin deizme ve ateizme (dinsizliğe) sürüklenmelerine sebep olan kişilerin çağrılması, onların da timsah gözyaşı dökmeleri neyi ifade ediyor. Sünneti Nebeviyye’yi inkar ederek Resûlüllah sellellahu aleyhi ve sellemi dine karıştırmayan kişilerle, Allah’ı dine karıştırmayanlar arasında …

Devamı