Bir Hutbe Vesilesiyle

Uzun zamandır beklenen bir Hutbeydi.
Hazırlayanları tebrik ederiz.
Geçkalmış olmakla birlikte, iyi hazırlanmış bir Hutbe oldu.

Artık hiçbir Müslüman,
ben Müslümanım diyen, Kur’an-ı Kerim’e iman eden, Resûlüllah’a iman eden,
Resûlüllah’ın Sünnetine iman eden,
gerçek İslama, Allah’ın gönderdiği Hak Dine ve indirdiği Hak Kitaba iman eden hiç kimse
buna karşı çıkmaz, çıkamaz.

Buna ancak, yukarıda sayılan özelliklere sahip olmayan
Dinsizlikçiler, İmansızlıkçılar, Ahlaksızlıkçılar, Edepsizlikçiler,
Oryantalistlerin Uşakları karşı çıkar.

...

Deizm, Deist

Sözlüklerdeki Tanıma Göre Deizm: Vahiy gibi konuları reddeder. Tanrı dünya hayatına ve evrene müdahale etmez. …