Cennet ve Cehennem Haktır, Gerçektir; Vardır, Yaratılmıştır

Cennet ve Cehennem
Haktır/Gerçektir
Vardır/Yaratılmıştır

İnkarcı bazı hocaların
“Cennet ve Cehennem şu anda yok,
ilerde /Kıyamette olacak”
demesine inanmayın.

Onlar,
insanları Dünyaya daha çok bağlamak;
Ahireti unutturmak ve inkar ettirmek projesinin Ameleleridir!
Onlar, bu toplumu inkarcı yapma projesinin yevmiyeli ırgatlarıdır!

...

Deizm, Deist

Sözlüklerdeki Tanıma Göre Deizm: Vahiy gibi konuları reddeder. Tanrı dünya hayatına ve evrene müdahale etmez. …