Deizm, Deist

Sözlüklerdeki Tanıma Göre Deizm: Vahiy gibi konuları reddeder. Tanrı dünya hayatına ve evrene müdahale etmez. İnanışın tanımlanmasında kullanılan doğal din ya da doğal inanç kavramları, hiçbir aracı olmaksızın sadece akıl yoluyla kavranabilecek yalın bir Tanrı inancını belirtir. Bu inancı benimseyen kişiye Deist denir.

Bu târife göre, Resülüllah Sellellahu aleyhi ve sellemin, Kur’an-ı Kerim’i getirip tebliğ etmekle görevini tamamladığını, açıklamasına karışmadığını söyleyenler de “deist” tir.

...

Mealci mi, Tahrifçi mi

Tevratı tahrif edenler kelimelerin yerlerini ve anlamlarını değiştirmişlerdi. Hep aynı metod. Kur’an-ı Kerim’i tahrif etme …