Cuma geceleri yaptığımız dualar, yaptığımız hayır-hasenat ölmüşlerimizin ruhuna ulaşır mı?

Dualarımız Ölmüşlerimizin Ruhuna Ulaşır mı

Cuma gecelerinde yada başka gün ve gecelerde yaptığımız dualar, yaptığımız iyilikler, hayır hasenatlar, sadakalar.. bağışladığımız takdirde geçmişlerimizin ruhlarına bunlardan mükafat gider. Onların ruhları bundan haberdar olur; hoşnut olurlar, memnun olurlar.

...

Duanın Kabul Olması İçin Helal Yemek Şarttır

Kur’an-ı Kerim ve Sünneti Nebeviyyeye göre, duaların kabul olmasının şartlarından biri de helalından yemek, helalinden içmek ve helalinden giyinmektir.