Dinlerini Parça Parça Ettiler Grup Grup Oldular

Enam Suresi 158-159, Dinlerini Parça Parça Ettiler Grup Grup Oldular

Enam Suresi 158:
Onlar, ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rablerinin bir takım alametlerinin gelmesini gözetliyorlar. Rabbinin bazı alametleri geldiği gün, önceden iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış bir kimseye o günkü imanı hiçbir yarar sağlamaz. De ki: «Gözetin! Çünkü biz de şüphesiz gözetiyoruz.»

Enam Suresi 159:
Dinlerini parça parça edip ayrı ayrı gruplara ayrılanlarla senin hiçbir alakan yoktur. Onların işi Allah’a kalmıştır. Sonra O, kendilerine ne yaptıklarını haber verir.

Diğer Başlıklar

Hud Suresi 77-83, Lut Aleyhisselam

Lut Aleyhisselam