Gerçekleri Görmeyenlere İyi Uykular!

İyi Uykular!

Uyuşturuldukları ve uyutuldukları için
uyarıları duymayanlara,
gerçekleri göremeyenlere..

İslamın İman sitemini temelden sarsacak
yalan, yanlış, iftira ve hakaret dolu sözler söyleyen kişiler için
tezkiye ve hüsnü şahadette bulunanlara..

İyi Uykular!

...

Deizm, Deist

Sözlüklerdeki Tanıma Göre Deizm: Vahiy gibi konuları reddeder. Tanrı dünya hayatına ve evrene müdahale etmez. …