İnkarcılardan Şeytandan Kaçar Gibi Kaçın

Ahirette, terazi (mizan) yoktur diyenlerden,
Sırat yoktur diyenlerden,
Hesap yoktur diyenlerden,
şeytandan korkar gibi korkun,
şeytandan kaçar gibi kaçın.

Onlar, insanların şeytanlarıdır.

“İnsanlardan ve cinlerden olan şeytanın şerrinden
Allah’a sığnırım”

...

Deizm, Deist

Sözlüklerdeki Tanıma Göre Deizm: Vahiy gibi konuları reddeder. Tanrı dünya hayatına ve evrene müdahale etmez. …