İslam Dini Saldırı Altında

İslam Dininin, İslam Tarihi boyunca hiçbir dönemde kendi adamları tarafından bugünkü kadar saldırıya uğradığına en azından biz şahit olmadık, ne Emeviler döneminde, ne Karmatî çeteleri döneminde, ne Abbasiler döneminde ne de sonrasında. Her ne kadar hizipleşmeler, siyasî çatışmalar olmuşsa da, İslam Âlimleri vakur duruşlarıyla tehlikeleri bertaraf etmişler, nesilden nesile İslam Dinini aslına uygun, sağlam bir şekilde günümüze taşımışlardır.

Ama günümüzde durum çok farklı.

Saldırıya geçmiş olanlar var

Suskunlukla onlara destek olan bir kitle var.

Batılıların bile bozulmuş muharref dinlerine, bizdekilerin Hak Dinimize saldırdıkları gibi acımasızca saldırdıkları müşahade edilmemektedir.

Yıllarca Avrupa’da kaldık, böylesini görmedik, üstelik din adamları kapı kapı dolaşıp, bozuk dinlerini hak dinmiş gibi anlatıp yaymaya çalışırken, bizdeki bir takım kimseler A’dan Z’ye İslam Dininin her şeyini tartışmaya ve eleştiriye tâbi tutmaktadırlar.

Bunlar hangi dindendirler?

Allah celle celalühü hidâyet versin.

Diğer Başlıklar

Dinin Gelenekseli, Moderni Olmaz

Her şeyin gelenekseli ve moderni olur, Dinin gelenekseli ve moderni olmaz. Din Dindir, modernleştirildiği zaman …