Hocam, bugünün şartlarında kadın yalnız yolculuk yapabilir mi mesela Hollanda'dan Türkiye'ye yalnız gidebilir mi?

Kadının Yalnız Yolculuk Yapması

Rasulüllah (s.a.v); “Allah’a ve ahiret gününe iman eden bir kadına, üç gün ve daha fazla mesafeye, beraberinde babası veya oğlu veya kocası veya kardeşi yada bir mahremi olmadan yolculuk yapması helal değildir” buyurmuştur.

Buna göre bir kadın, üç günden daha az bir mesafeye güvenli bulduğu takdirde yolculuk yapabilir, fakat seferilik mesafesi olan üç günlük ve daha fazla mesafeye gideceği zaman, yanında kocası veya bir mahremi olması şarttır. Yanında olan mahreminin çocuk olması veya akıl yönünden özürlü olması durumunda bu yeterli değidir.

Gerektiğinde savunacak güçte ve kabiliyette olması gerekir.

Hanefi İmamlarına göre, buna Hacc ibadeti de dahildir.

Yani Hacca da hanımların mahremsiz gitmesi caiz değildir.

...

Duanın Kabul Olması İçin Helal Yemek Şarttır

Kur’an-ı Kerim ve Sünneti Nebeviyyeye göre, duaların kabul olmasının şartlarından biri de helalından yemek, helalinden içmek ve helalinden giyinmektir.