Mescidi Aksa'yı Emeviler Kabeye Alternatif Olarak mı Yaptı.

Mescid-i Aksa Kabeye Alternatif Olarak Yapıldı İddiası

Mescid-i Aksa’nın, Emeviler tarafından Kabe’ye Alternatif olarak yapıldığı iddiası, bir iftira ve yalandan başka bir şey değildir. Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesidir. Olmayan bir mekanın, Allah tarafından Müslümanlara kıble olarak işaret edilmesi akla aykırı olduğuna göre, Rasulüllah’dan yıllar sonra idareyi ellerinde bulunduran Emeviler tarafından yapıldığı iddiası; bir yalandır, iftiradır.

...

Duanın Kabul Olması İçin Helal Yemek Şarttır

Kur’an-ı Kerim ve Sünneti Nebeviyyeye göre, duaların kabul olmasının şartlarından biri de helalından yemek, helalinden içmek ve helalinden giyinmektir.