Sahih Sünnet

Sahih Sünnet,
Kur’an-ı Kerim’i
bizzat Resulüllah’dan öğrenip,
ezberleyen ve nakleden
Ashab-i Kiram’ın,
yine Resulüllah’dan ezberleyip naklettikleri,
Sahih Senet ile bize kadar ulaşan
Hadis-i Şeriflerdir.

Bu Hadis-i Şerifler,
Kur’an-ı Kerim’in gerçek tefsiridir.
Bu Hadis-i Şerifleri bize nakledenler ile Kur’an-ı Kerim’i nakledenler aynı kişilerdir.

Gerçek Müminler ve Müslümanlar, Kur-an-ı Kerim ve Sünnet-i Nebeviyye’den oluşan Vahyin tamamına iman edenlerdir.

Diğer Başlıklar

Allah’ın Kitabına Hakaret Etmek, Hürriyet mi

Dünyanın hiçbir yerinde Müslümanlar Tevrat’ı, İncil’i, Zebur’u yakmazlar, en ufak bir hakarette de bulunmazlar. Müslümanlar, …