Sahih Sünnet

Sahih Sünnet,
Kur’an-ı Kerim’i
bizzat Resulüllah’dan öğrenip,
ezberleyen ve nakleden
Ashab-i Kiram’ın,
yine Resulüllah’dan ezberleyip naklettikleri,
Sahih Senet ile bize kadar ulaşan
Hadis-i Şeriflerdir.

Bu Hadis-i Şerifler,
Kur’an-ı Kerim’in gerçek tefsiridir.
Bu Hadis-i Şerifleri bize nakledenler ile Kur’an-ı Kerim’i nakledenler aynı kişilerdir.

Gerçek Müminler ve Müslümanlar, Kur-an-ı Kerim ve Sünnet-i Nebeviyye’den oluşan Vahyin tamamına iman edenlerdir.

...

Deizm, Deist

Sözlüklerdeki Tanıma Göre Deizm: Vahiy gibi konuları reddeder. Tanrı dünya hayatına ve evrene müdahale etmez. …