İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin zamanında tarikatlar var mıydı?

Tarikat İmam-ı Azam Zamanında Var mıydı

Evet, İmam- Azam zamanında da, Sahabe-i Kiram zamanında da tarikat vardı. fakat o zaman bunun adı züht ve takva idi. Tarikat veya diğer adıyla züht ve takva, İslam’ı doğru yaşamak demektir.

Ancak, istismar edilmeye müsait bir konudur. Bazı sapık kişiler bu işin içerisine su katmaktadır, bu yanlıştır. Onların yüzünden bazıları bu kurumu alabildiğine eleştirmektedir, bu da doğru değildir.

Doğru olan; tarikat, züht ve takva İslamın bizatihi yaşanmasıdır. Bunun bir menfaat için yapılması yanlıştır. Menfaat için yapanlar da yanlış yoldadır. Sadece Allah için, İslam’ı doğru yaşamak niyetiyle tarikat ehli olmakta bir sakınca yoktur, doğru olan da budur.

...

Rızık Nedir, Haram Rızık Olur mu?

Rızık nedir? Haram rızık olur mu? Rızık olarak verilenler arasında haram var mıdır?