Tarikat silsileleri sahabeye mi dayanmaktadır?

Tarikat Silsileleri Sahabeye Dayanmakta mıdır

Tarikat silsilelerinin sahabeye dayandığı ifade edilir. Tarikatlar içerisinde silsilesi Hz. Ebu Bekir’e dayanan, Hz. Ali’ye dayanan tarikatlar olduğu ifade edilir.

Tarikat, Rasulüllah’ın sahabileri zamanından itibaren yaşayan bir kurumdur. O zaman bunun adı, züht ve takva idi. Daha sonra buna tasavvuf, sufilik ve tarikat adı verilmiştir.

...

Duanın Kabul Olması İçin Helal Yemek Şarttır

Kur’an-ı Kerim ve Sünneti Nebeviyyeye göre, duaların kabul olmasının şartlarından biri de helalından yemek, helalinden içmek ve helalinden giyinmektir.