Ana SayfaFetvaYazılı FetvaVekaleten Kurban İçin Kabul Şartları

Vekaleten Kurban İçin Kabul Şartları

Vekalet yoluyla kesilecek olan Kurbanın kabulü için gerekli şartlar nelerdir?

Vekaleten kurban kesmek caizdir.

Ancak,

Vekâleten Kurban kesen kişi de asaleten kesen kişi gibi, Kurbanın Kabulü için gerekli şartlara aynen uyması gerekir.

Aslın uyması gereken şartlara vekil de uymalıdır.

Aslın dikkat etmesi gereken hususlara vekilin de aynen dikkat etmesi gerekir.

İster asaleten olsun isterse vekâleten olsun, kurban keserken üç şeye dikkat edilmelidir; kurbanlık hayvan, kurbanı kesen kişi ve kurbanın kesme şekli:

Kurbanlık Hayvan;

* Kusursuz olmalıdır.

* Yaşı uygun olmalıdır.

* Kur’ân-ı Kerîm’de “behîmetü’l-en‘âm” diye ifade edilen hayvanlardan olmalıdır. Bunlar deve, camış, sığır, koyun ve keçidir. Bunların dışındaki eti yenen hayvanlardan hiçbiri kurban olmaz. Ceylan, geyik vs. aklınıza ne gelirse gelsin kurban olmazlar.

* Bir büyükbaş hayvana, en fazla yedi kişi ortak olabilir. Deve veya inek çok besili olsa da yedi kişiden fazla ortakla kesilemez.

Kurbanı Kesen Kişi;

* Kurban sahibinin Müslüman olması gerektiği gibi, vekili de Müslüman olmalıdır. Kurbanı kesecek kişinin de Müslüman ve mümeyyiz olması gerekir. Kurbanı kesecek kişinin, hafızasını kaybetmemiş olması; ne söylediğini bilmesi gerekir.

Kurbanın Kesilme Şekli;

Kurbanı kesen kişinin, Allah’ın adını zikretmesi, Besmele çekmesi gerekir. Çünkü âyet-i kerîmede “Allah’ın adı zikredilmeden kesilenlerden yemeyin.” buyuruluyor. Allah’ın adını zikretmeden kesmek fasıklıktır. Allah’ın adı zikredilmeden kesileni yemek de fasıklıktır.

Vekaleten Kurban kesen vekil, mutlaka hangi kurbanı kimin adına kestiğini belirlemelidir.

Bu türden karışıklıklar hacda da oluyor. Büyük teşkilatlar, organize topluluklar beş bin tane on bin tane kurban topluyor hacılardan. Sonra kasabı vekil tayin ediyor ama kasap hangi kurbanın kime ait olduğunu bilmiyor. Bu, doğru değildir. Vekil asılın adına kurban kesiyor; asılın kim olduğunu bilmesi, söylemesi gerekir. Yani “Ben bu kurbanı filancanın yerine kesiyorum.” demelidir.

Yani kurbanın kime ait olduğu kesmeden önce ve kesilirken belirli olmalıdır. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Toptan beş-altı bin tane kurban götür, teslim et, kasap gelsin, kessin; böyle olmaz. Kurban sahibi adına kesilmesi lazımdır. Kurbanı kesilen her bir kimse ismen zikredilmelidir.