Başı açık olan bir bayanın kıldığı namaz kabul olur mu?

Başı Açık Bayanın Kıldığı Namaz Kabul Olur mu

Namazın dışında açık olan kişi, namazda gereği gibi örtünürse, kıldığı namaz, tesettür açısından makbul bir namazdır. Bu kişinin namaz borcu kalmamış olur.

Fakat namaz kılarken, bir bayanın, örtünmesi gereken bir organının açık olması durumunda bu namaz olmaz. Hatta bir organı tamamen açık olmasa da, bir kaç organındaki açıklık toplandığı zaman, bir organ kadar olursa, yine bu namaz olmaz. Mesela bir miktar sağ kolundan, bir miktar sol kolundan, bir miktarda ayaklardan açıklık olsa ve açıklık toplamı bir organ kadar olsa, namaz olmaz.

...

Duanın Kabul Olması İçin Helal Yemek Şarttır

Kur’an-ı Kerim ve Sünneti Nebeviyyeye göre, duaların kabul olmasının şartlarından biri de helalından yemek, helalinden içmek ve helalinden giyinmektir.