Bize İmanı Sevdir, Ya Rabbi

“Allah’ım bize İmanı sevdir, onu kalplerimizde ziynetli / hoş / süslü eyle.
Küfrü, Fasıklığı ve İsyani bize kötü / çirkin / tiksindirici göster ve bizi Raşidlerden / Hakyolu bulanlardan eyle”

Âmin.

Bir kişi bir oturuşta Kur’an-ı Kerim’i baştan sona yanlışsız okusa bile,
eğer Resülüllah sallellahu aleyhi ve Sellemin,
Allahu Taâlâ’dan alıp bize getirdiği
Kur’an-ı Kerim’in ve Sünneti Nebeviyye’nin tamamına
veye bir kısmına inanamıyorsa,
onu sevmiyoruz ve sevemeyiz;
tâki İmanını düzeltinceye kadar.

Allahu Taâlâ,
Kur’an ilimleriyle meşgul olup da inkarci olanlara tevbe ve İman nasip eylesin.

Âmin.

...

Deizm, Deist

Sözlüklerdeki Tanıma Göre Deizm: Vahiy gibi konuları reddeder. Tanrı dünya hayatına ve evrene müdahale etmez. …