Hocam, evliyim eşim din konularında hassas davranmıyor sükretmek olsun dua etmek olsun ağzından hiç duymuyorum isyankar davranıyor ne yapmalıyım.

Eşim Dini Konularda Hassas Davranmıyor

Doğru olan, ibadet konusunda, şükür konusunda ve dini hassasiyetler konusunda eşlerin görüş birliği içerisinde ve imkanları ölçüsünde vazifelerini yapmalarıdır.

Şükür, önemli bir görevdir, zira Allah-u Teala’nın üzerimizde sayamayacağımız nimetleri vardır. Kur’an-ı Kerimde: “Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız, sayıp bitiremezsiniz” buyurulmaktadır. Bu itibarla, mükellef insanlara düşen görev, kulluğunu bilmesi ve Mevlasına şükretmesidir.

Ancak, bu kardeşimizin eşine bunları tavsiye etmekten ve dua etmekten başka bizim yapabileceğimiz bir şey de yoktur.

Allah-u Teala, ona da herkese de nimetlerin şükrünü eda etmeyi, dini vecibelerini yerine getirmeyi ve İslami konularda hassas olmayı nasip eylesin.

...

Duanın Kabul Olması İçin Helal Yemek Şarttır

Kur’an-ı Kerim ve Sünneti Nebeviyyeye göre, duaların kabul olmasının şartlarından biri de helalından yemek, helalinden içmek ve helalinden giyinmektir.