Hediye vermek için bulundurulan altına zekat düşer mi?

Hediye Verilecek Olan Altına Zekat Düşer mi

Evet, bir kişiye hediye olarak verilmek üzere bulundurulan altın da, zekat hesabına dahil edilmelidir.

...

Duanın Kabul Olması İçin Helal Yemek Şarttır

Kur’an-ı Kerim ve Sünneti Nebeviyyeye göre, duaların kabul olmasının şartlarından biri de helalından yemek, helalinden içmek ve helalinden giyinmektir.