Arefe günündeyiz. Takvimlere göre yarın bayram.. Ancak Hilali gözetlemek için hazırlık yapıldığına dair bir bilgiye ulaşamadık. Takvimlere dayanarak Bayram yapmak sakıncalı olmaz mı?

Hilali Görmeden Bayram Yapmak Doğru Olur mu

...

Mahkeme Evliliği Sona Erdirince, Dini Nikah Geçersiz Olur mu

Mahkemenin Evliliği Sona Erdirmesiyle Dini Nikah Geçersiz Olur mu