İslam’ın Koruyucusu Allah’tır

Resûlüllah’tan,
Hz. Ali, Hz. Abdullah bin Mes’ud, diğer Ashab-ı Kiram,
İmam Âzam Ebu Hanife, Müctehid İmamlar, İmam Mâtürîdî, İmam Eşarî diğer Selefi Salihîn,
Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat Uleması yoluyla bize kadar gelen,
temiz, arı duru, ekleme ve çıkarmadan arındırılmış,
Kur’an-ı Kerim ve Resûlüllah’ın Sünneti / Hadis-i Şerifleri,
bütün sahih kaynaklarımız, koca bir ilim külliyatı olarak elimizdedir.
Bozmak ve karıştırmak isteyenlerin bozamadığı ve karıştıramadığı,
tertemiz bir dinimiz var.

Bu dinin adı İslam’dır..
Koruyucusu Allah’tır..

...

Deizm, Deist

Sözlüklerdeki Tanıma Göre Deizm: Vahiy gibi konuları reddeder. Tanrı dünya hayatına ve evrene müdahale etmez. …