Ana SayfaFetvaYazılı FetvaKurbanlıkta Aranan Şartlar

Kurbanlıkta Aranan Şartlar

Bir hayvanın kurban edilebilmesi için, hangi şartları taşıması gerekir?

Kurbanlıkta aranan şartlar nelerdir?

* Kurbanlık hayvanlar, Kur’ân-ı Kerîm’in “behîmetü’l-en‘âm” diye ifade ettiği; deve, camış, sığır, koyun ve keçidir.

Bunların dışındaki eti yenen hayvanlardan hiçbiri kurban olmaz. Ceylan, geyik vs. aklınıza ne gelirse gelsin, kurban olmazlar.

* Kurbanlık hayvanın müsinne olması yani yaşını doldurmuş olması gerekir.

Devenin, beş yaşını doldurup altı yaşına girmesi; ineğin, iki yaşını doldurup üç yaşına girmesi; koyun ve keçinin bir yaşını doldurup iki yaşına girmesi gerekir.

Bunlardan başkasının kesilmesini Peygamber Efendimiz (s.a.v) yasaklıyor.

Sadece koyunu istisna ediyor; koyun, eğer altı ayını doldurduysa ve cüsse bakımından da sürüdeki yetişkin olan koyunlardan farklı değilse kurban olur.

Bu sadece koyun için böyledir. (mesela keçi olmaz)

Bu yaş haddi, miladî takvime göre değil, hicrî takvime göre hesaplanmalıdır.

Mesela miladî takvime göre bir hayvanın iki yaşını doldurmasına on gün, on beş gün kalmışsa hicrî takvime göre iki yaşını doldurmuş sayılır.

Çünkü iki takvim arasında yaklaşık yirmi gün fark vardır.

Dolayısıyla miladî takvime göre eksik olsa dahi hicrî takvime göre yaşını doldurmuştur. O hayvandan kurban olur.

Fakat, hicrî takvime göre iki seneden bir gün dahi eksik olsa, kurban olmaz.