Kadın özel günlerinde camiye sohbet dinlemeye gidebilir mi?

Kadınlar özel Günlerinde Camiye Girebilir mi

Kadınlar özel günlerinde camiye giremezler. Ancak cami dışında herhangi bir mekanda sohbet dinlemeye gidebilirler.

Rasulüllah (s.a.v), bayram namazlarını mescidde değil de, açık alanda kıldırırdı. Onun bu uygulamasının hikmetlerinden birisinin de, herkesin katılabilmesini sağlamak olduğu ifade edilir.

Kadınlar,özel günlerinde cami dışında sohbet dinleyebilirler, ancak bu durumda iken camiye girmeleri uygun değildir.

...

Duanın Kabul Olması İçin Helal Yemek Şarttır

Kur’an-ı Kerim ve Sünneti Nebeviyyeye göre, duaların kabul olmasının şartlarından biri de helalından yemek, helalinden içmek ve helalinden giyinmektir.