.

Kerbelâ Olayı Cinayettir

Kerbelâ olayı bir cinayettir. Çok kötü sonuçlar vermiştir. Bu cinayet, Ehl-i Sünnetin üstüne yıkılmak istenmektedir. Hazreti Hüseyin’in (Allah ondan razı olsun) Hacca gitmişken ve Terviye günü Mina’ya çıkmışken, bir gün sonraki Arefe gününü beklemeden, haccını yapmadan geri dönüp Basra’ya gitme kararı alması, Ashab-ı Kirâm’ın ileri gelenlerinin yalvarmalarına rağmen bütün âilesini …

Devamı