.

İtikatta İfrat, Vasat, Tefrit

İfrat: Tekfirde çok aşırı olmak, tabir câiz ise kendinden ve kendi mezhebinden başkasını küfürle itham etmektir. Sahabeyi kiram asrından bunun en açık örneği HÂRİCÎLER’dir, bunlar Hakem olayından sonra Hz. Ali başta olmak üzere Ashab-ı Kiramın bir çoğunu ve orada bulunanların çoğunu tekfir etmişlerdir. Bu inançta olanlar inişli çıkışlı olarak tarih …

Devamı