Ana SayfaMakaleKur’an-ı Kerim'de Salât Kelimesi

Kur’an-ı Kerim’de Salât Kelimesi

Salât kelimesine destek anlamı vermek büyük bir yanlış, aşırı bir yanıltma ve saptırmadır.

Salât الصلاة kelimesine destek anlamı vermek büyük bir yanlış, aşırı bir yanıltma ve saptırmadır.

Destekleme anlamında Kur’an-ı Kerimde نصر، عزَّر، أيَّد Kelimeleri / ifadeleri geçmektedir.

“Onlar, ellerindeki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı buldukları o Resüle / elçiye, o ümmî peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten meneder; yine onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar, işte bunlardır kurtuluşa erenler.” (Âraf 157) Âyet-i Kerimesinde olduğu gibi.

Bu kelimeler varken, uzaktan- yakından hiçbir alakası olmayan bir manayı Salat kelimesine yüklemek büyük haksızlık ve sapıklıktır.

Lügatta düa, rahmet, istiğfar ve şefaat anlamına gelen Salât الصلاة kelimesi, Istılâhta / pratikte:

Kıyamı, Kıraatı, Rukûu ve secdesi olan namaz demektir.

Salat الصلاة kelimesine destek anlamı vermek, beş vakit namazı inkar etmek için kurulmuş bir tuzaktır, nitekim bu tuzak birileri tarafından işletilmektedir.

Bunu biz kesinlikle kabul etmeyiz, ben Müslümanın diyen hiç kimse de kabul edemez.

Ahzab süresi 56. Âyet-i Kerimede:
“Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler (Allah rahmet ederek, Melekler istiğfar ederek onun şanını yüceltir) Ey iman edenler! siz de ona salât (Ellahümme Salli alâ Muhammedin…. diye düa ederek şanını yüceltin)ve tam teslimiyetle ona selâm edin.” Buyurulmaktadır.

Ben Protokolü sevmem diyerek Resülüllah sallellahu aleyhi ve selleme salât ve selam getirmenin vâcip olduğunu ve de beş vakit namazı inkâr için “Salât” kelimesine “destek” anlamı verenlerin tuzağına düşmeyin, bu iddiayı sürdüren sapıkların oyunlarına gelmeyin.