Ana SayfaMakaleTeravih Namazında Niyet

Teravih Namazında Niyet

Yapılan işleri ibadete döndüren niyettir. Her ibadetin evvelinde niyet etmek şarttır, farzdır.

Yapılan işleri ibadete döndüren niyettir. Her ibadetin evvelinde niyet etmek şarttır, farzdır.

Namaz, Oruç, Zekat, Hac, hepsi böyledir.

Niyette asıl şart olan Kalple niyettir. Kalple niyet ettikten sonra, dil ile de niyet etmek, Hanefî Mezhebimize göre sünnettir.

Bir ibadete kalp ile niyyet ettikten sonra dil ile başka bir şey söylese, burada kalple yapılan geçerlidir.

Bu kısa izahlardan sonra, Teravih namazı on selamlı, beş tervihalı (dinlenmeli) yirmi rek’atlık bir namazdır.

Bu namaz başlarken, bir seferliğine yapılan niyet yirmi rek’at için yeterli olur mu? yoksa her selamdan sonra yeniden niyet etmek gerekir mi?

Hanefî Mezhebinin önemli Fıkıh kitaplarından İbn-i Âbidin diye meşhur olan, Reddül Muhtar adlı eserin hâşiyesinde müellif ayni soruyu soruyor ve şöyle diyor:

قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته على رد المختار
وهل يشترط أن يجدد في التراويح لكل شفع نية، ففي الخلاصة الصحيح نعم لأنه صلاة على حدة

Teravih namazının her iki rek’atında niyeti yenilemek şart mıdır?

Hanefî Fıkıh kitaplarından el-Hulâsa adlı eserde, sahih olan görüşe göre, evet şarttır, çünkü her iki tek’at kendi başına müstakil bir namazdır der.

وفي الخانية الأصح لا فإن الكل بمنزلة صلاة واحدة كذا في التاترخانية

Gene Hanefî Mezhebi Fıkıh kitaplarından el-Hâniye adlı eserde: hayır, her iki rek’atta bir niyeti yenilemek şart değildir, çünkü, yirmi rek’atın tamamı bir namaz sayılmaktadır, et-Tâtarhâniye adlı Fıkıh kıtabında da böyledir der İbn-i Âbidîn.

وظاهره أن الخلاف في أصل النية ويظهر لي التصحيح الأول لأنه بالسلام
خرج من الصلاة حقيقة فلا بد في دخوله فيها من النية ولا شك أنه الأحوط خروجاً من الخلاف
انتهى

Bu izahlardan ortaya çıkan sonuç şudur ki: buradaki ihtilaf (niyyetin yapılış biçiminde değil) niyyetin aslında yani kendisindedir.

Bana zâhir olan birinci görüşü sahih kabul etmektir, çünkü namaz kılan kişi iki rek’atta selam verince, hakiki manada, yani kesin olarak namazdan çıkmıştır.

Yeniden namaza girebilmek için mutlaka niyyet gerekir.

Şüphesiz, ihtilaftan kurtulabilmek için en ihtiyatlı (tedbirli) yol, her iki rek’atın başında niyyeti yenilemektir.

Buraya kadar olan açıklamalar İbn-i Âbidînin açıklamalarıdır.

وقال النووي في المجموع
فينوي في كل ركعتين ركعتين من صلاة التراويح

Şâfiî Mezhebinin önemli Âlimlerinden İmam Nevevî’de el Mecmu’ adlı eserinde: Teravih namazı kılan kişi, ikişer rek’atların hepsinde ayrı ayrı niyet eder dedi.

وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف
لا بد من النية في أول كل تسليمة على الصحيح من المذهب
انتهى

Hanbelî Âlimlerinden el Merdâvî, el-İnsaf adlı eserinde: Hanbelî Mezhebinin sahih olan görüşüne göre, her selamlık bölümün evvelinde mutlaka niyyet etmek gerekir dedi.

Sonuç olarak biz de diyoruz ki:

Başlarken yapılan bir niyyet yeterli olur diyenler olsa da, Teravih namazına başlarken ve her selamdan sonra niyyet etmek gerekir, üç Mezhebin görüşü bu yönde birleşmektedir, biz de hep böyle yapıyoruz, sizler de böyle yapınız, Allah celle celalühü kabül buyursun.

Ramazan İlmihali
İbadette Niyet