Vefat edenin, mezarı başında verdiğimiz talkının hükmü nedir. Bilginizden bu konuda istifade etmek isteriz.

Mezar Başında Talkın Vermenin Hükmü Nedir

İmam Müslimin rivayet ettği bir Hadisi Şerifte Resüli Ekrem sallellahu aleyhi ve sellem:

“mevtalarınıza Lâ ilâhe illellahı telkin edin” buyurmuştur.

“mevta” kelimesinin anlamı ölü demektir.

Buna göre “ölenlerinize Lâ ilâhe illellâhı telkin edin” anlamını ifade eder. Bu da mezara konulduktan sonra olur.

Bazıları, ölenin artık her şeyi bitmiştir, bundan sonra Kelime-i Tevhidi söylemesinin bir faydası olmaz diyor. Hatta bazıları kabir hayatını inkar ettikleri için bunu anlamsız ve gülünç olduğunu söylüyor, kabirdeki ölmüştür duymaz,  buradaki “ölenlerinize” demek, ölmek üzere olanlarınızın yanında Kelime-i Tevhidi söyleyerek ona hatırlatmada bulunun demektir, diyorlar.

Cenaze mezara defnedildikten sonra mezarın başında bir hoca efendinin telkin vermesi bizim ülkemizde, Osmanlı Coğrafyasında ve bir çok İslam Coğrafyalarında devam etmektedir, hadisi şeriften direkt anlaşılan da budur.

Bize göre her ikisi de yapılmalıdır. Hem ölüm esnasında ölmeden önce hastaya telkin edilmesinin, hem de mezara defnedildiğinde mezarın başında telkin etmeye devam edilmesinin uygun olduğu görüşündeyiz, zira var olan bir uygulamadır, terk edilmesinin bilinen bir gerekçesi yoktur, ayrıca kabir hayatının var olduğunun mesajını vermektedir, kabir hayatını inkar edenleri kızdırma pahasına da olsa devam edilmelidir.

...

Duanın Kabul Olması İçin Helal Yemek Şarttır

Kur’an-ı Kerim ve Sünneti Nebeviyyeye göre, duaların kabul olmasının şartlarından biri de helalından yemek, helalinden içmek ve helalinden giyinmektir.