Mübarek Gecelerde Camiye Gitmek

Oryantalisler tarafından başlatılan,
onların ameleleri ve ırgatları tarafından amansızca sürdürülen,
imanın altı şartının istisnasız sorgulandığı bir döneme geldik.

Tevbe Suresinin 120. Ayet-i Kerimesindeki
“Küffarı öfkelendirecek bir yere ayak basmalarından dolayı Mü’minlere salih amel sevabı yazılır”
hükmü gereği, İmanın altı şartıyla problemli olanları
öfkelendirmek için ve Müslüman olmanın gereği olarak,
mübarek gecelerde Camilere akın edilmelidir.

...

Deizm, Deist

Sözlüklerdeki Tanıma Göre Deizm: Vahiy gibi konuları reddeder. Tanrı dünya hayatına ve evrene müdahale etmez. …