Ana SayfaFetvaYazılı FetvaNamazda Kaç Rekat Kıldığımdan Şüphe Ediyorum

Namazda Kaç Rekat Kıldığımdan Şüphe Ediyorum

Hocam, farz namazını bitiriyorum ancak namazdan sonra kaç rekat kıldığımı unutuyorum, şüpheye düşüyorum. Selamlamadan kılmadım diye bir rekat daha kılıyorum. Kabul olur mu?

Namazda şüphe edenler üç gurupta ele alınır.

1. Bu Şüphe İlk Defa Başına Gelenler:

Bunlar, namazlarını yeniden kılarlar. Zira Rasulüllah (s.a.v); “sizden biriniz namazında şüphe ettiği zaman, o namazı yeniden kılsın” buyuruyor. Müctehit imamlar, bu konudaki başka hadisleri de dikkate alarak, bu hadisteki hükmün, şüphe ilk defa başına gelenler için olduğuna hükmetmişlerdir.

2. Zaman Zaman Namazında Şüpheye Düşenler:

Bunlar, bir rekat mı iki rekat mı kıldım diye şüphe ettikleri durumda, kanaatleri hangi tarafa ağır basarsa, onu esas kabul ederler ve namazlarını ona göre tamamlar, sonunda sehiv secdesi yaparlar. Zira Rasulüllah (s.a.v); “sizden biriniz namazda şüphe ettiği zaman, doğrusunu araştırsın ve onun üzerine namazını tamamlasın” buyuruyor. Müctehit imamlar, bu hadise dayanarak; “hangi taraf ağır basarsa, onu tercih ederek üzerine tamamlasın, sonunda da sehiv secdesi yapsın” demişlerdir.

3. Namazda Kaç Rekat Kıldığında Şüphe Eden, Herhangi Birine Karar Veremeyenler:

Bunlar, namaz rekatlarından azını esas alır, Onun üzerine tamamlarlar. Zira Rasulüllah (s.a.v); “sizden biriniz namazda şüphe edip de bir mi iki mi diye karar veremediğinde, bir kabul edip onun üzerine bina etsin, iki mi üç mü diye karar veremediğinde iki kabul edip onun üzerine tamamlasın, üç mü dört mü diye karar veremediğinde üç kabul edip, onun üzerine tamamlasın ve namazdan çıkmadan önce sehiv secdesi yapsın” buyuruyor.

Son iki durumda da, kade-i ahireyi (son oturuşu) kaçırmamak için, her rekattan sonra tahiyyata oturur, namazın sonunda da sehiv secdesi yapar. Çünkü, kade-i ahire (son oturuş) farzdır, farzın terkinden namaz bozulur, namazın bozulmaması için her rekatın sonunda tahiyyata oturması ve namazın sonunda da sehiv secdesi yapması gerekir.

Sehiv secdesi yapmadan önceki oturuşta isterse sadece “ettehiyyatü” yü okuyup sehiv secdesini yapar ve sehiv secdesinden sonraki oturuşta “Ettehiyyatü, Allahummesalli, Allahummebarik” ve diğer duaları okuyup selam verir. İsterse ve zamanı genişse, sehiv secdesi yapmadan önceki oturuşta Ettehiyyatü, Allahummesalli, Allahummebarik” dualarını okuyur, sehiv secdesi yapar, sehiv secdesinden sonraki oturuşta “Ettehiyyatü, Allahummesalli, Allahummebarik” ve diğer duaları okuyup selam verir.