Ana SayfaDini MeselelerNedir Bu İyi İş

Nedir Bu İyi İş

Kur'an-ı Kerim'de geçen "amel-i salih" ifadesini "iyi iş" veya "yararlı iş" diye tercüme etmek doğru bir tercüme midir?

İyi iş, iyi iş, nedir bu iyi iş?

Kur’an-ı Kerim’de geçen “amel-i salih” ifadesini “iyi iş” veya “yararlı iş” diye tercüme etmek hatalı bir tercümedir.

Öncelikle amel-i Salih’in tarifini yapmak gerekir.

Istılahda yani İslâmî deyime göre Amel-i Salih’in Tarifi:

تعريف العمل الصالح بالاصطلاح
بانه أي عمل أو فعل اوقول يرضاه الله سبحانه وتعالي
من عباده ويقوم به العبد بقصدالتقرب به الي الله سبحانه وتعالي
وقيل: هو العمل بما جاء به القران الكريم والسنة المطهرة
وجميع ما يوافق شرع الله سبحانه وتعالي

“Amel-i Salih” Kulun Allah’a yaklaşma niyetiyle yapacağı, Allah’ın da kulunun yapmasından razı olacağı, her hangi bir amel, iş ve sözdür.

Bir başka ifadeyle:

Kur’an-ı Kerim’in ve tertemiz Sünnetin getirdikleriyle amel etmektir. Allah’ın Ahkâmına uygun olanın tamamı Amel-i Salihtir.

Bu tarife göre, yapılan her iyi iş veya iyi diye yapılan ya da iyi olduğu zannıyla yapılan her iş Salih Amel değildir.

Meselâ:

Kumarhane, meyhane vesaire gibi işlere varıncaya kadar, ilgili birimlerin bilgisi ve izni dahilinde yapılan her iş, o işi yapanlara göre iyi iştir, gelir getiren yararlı iştir fakat salih amel değildir.

Salih Amel:

Allah’ın rızası için yapılan iştir.

Kur’an-ı Kerim’e ve Peygamberimizin Sünnetine, Allah’ın Ahkâmına uygun olan iştir Salih Amel.

Bu itibarla, Kur’an-ı Kerim’de önemli bir kavram olarak geçen “Ameli Salih”; “İyi iş” veya “yararlı iş” diye tercüme edilemez.

Edilmemelidir.

Tercümelerde olduğu gibi, orijinal şekliyle “Salih Amel” olarak yerini almalıdır.

Mutlaka Türkçe olsun denilirse, açıklayıcı ifadelerle yer almalıdır.

Meselâ :

“Kim Allah’ın ve Resûlünün rizasına uygun iyi iş yaparsa” şeklinde olmalıdır.

Veya

“Kim Kur’an-ı Kerim’e ve Sünnet-i Nebeviyye’ye uygun iyi iş yaparsa” şeklinde olmalıdır.

Ya da

“Kim Allah’ın hükümlerine uygun faydalı iş yaparsa” şeklinde olmalıdır.

Veya benzer cümlelerle, açıklayıcı ifadelerle yer almalıdır.