Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem)'in Sözlerinin de Vahiy olduğu ifade edilmektedir. Bunu açıklar mısınız.

Peygamberin Sözleri Vahiydir, Sözü Ne Demektir

Vahiy ikiye ayrılır;

1. Vahy-i Metlüv: Okunması ile ibadet edilen vahiydir. Bu Kur’an-ı Kerim’dir.

2. Vahy-i Gayri Metlüv: Okunması ile ibadet edilmeyen, fakat hükmüyle amel edilen vahiydir. Bu Peygamberimizin Sünnetidir; sözleri, fiilleri (uygulamaları) ve takrirleri (onaylaması) dir.

Rasulüllah efendimizin Sözleri, fiilleri ve takrirleri de vahiy ile sabittir. O’na vahyedilen ilahi hususlar ve ilahi hükümlerdir.

...

Kirada Oturmak, Ev Kredisi Çekmek İçin Mazeret Olur mu

Kişinin kirada oturmasını mazeret göstererek kredi çekmesi caiz olur mu?