Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem)'in Sözlerinin de Vahiy olduğu ifade edilmektedir. Bunu açıklar mısınız.

Peygamberin Sözleri Vahiydir, Sözü Ne Demektir

Vahiy ikiye ayrılır;

1. Vahy-i Metlüv: Okunması ile ibadet edilen vahiydir. Bu Kur’an-ı Kerim’dir.

2. Vahy-i Gayri Metlüv: Okunması ile ibadet edilmeyen, fakat hükmüyle amel edilen vahiydir. Bu Peygamberimizin Sünnetidir; sözleri, fiilleri (uygulamaları) ve takrirleri (onaylaması) dir.

Rasulüllah efendimizin Sözleri, fiilleri ve takrirleri de vahiy ile sabittir. O’na vahyedilen ilahi hususlar ve ilahi hükümlerdir.

...

Duanın Kabul Olması İçin Helal Yemek Şarttır

Kur’an-ı Kerim ve Sünneti Nebeviyyeye göre, duaların kabul olmasının şartlarından biri de helalından yemek, helalinden içmek ve helalinden giyinmektir.