Bir kadın kendi sütünü sağıp bir yere bırakıyor başka bir kadın ise bilmeden onu çocuğuna içiriyor. Bu sütün sahibinin çocukları ve diğer kadının çocuğu Süt Kardeş oluyor mu ?

Süt Kardeşliği Hakkında

Çocuk süt emme çağında iken (henüz iki yaşını doldurmamışken) bu sütü içmişse, sütünü içtiği kadının süt evladı ve o kadının çocuğunun da süt kardeşi olur. Sütü ne şekilde içmiş olduğuna bakılmaz; içip içmediğine, içmişse hangi yaşta içtiğine bakılır.

...

Duanın Kabul Olması İçin Helal Yemek Şarttır

Kur’an-ı Kerim ve Sünneti Nebeviyyeye göre, duaların kabul olmasının şartlarından biri de helalından yemek, helalinden içmek ve helalinden giyinmektir.