Namaz kılarken zammi sureden önce, yani Fatiha Suresinden sonra da besmele çekilmeli midir.

Zammi Sureden Önce Besmele Çekilmeli midir

Hanefi Mezhebinin mezhep görüşü; namazda, zammi sureden önce besmele çekilmemesi yönündedir. Ancak, Hanefi mezhebinin müçtehit imamlarından İmam Muhammed, zammi sureden önce de besmele çekilmesi gerektiği görüşündedir. Dolayısıyla, Hanefi mezhebinin mezhep görüşü esas alınıp, zammi sureden önce besmele çekilmeyebilir. Fakat, İmam Muhammed’in görüşü esas alınıp, burada besmele çekilmesinde de bir sakınca bulunmamaktadır.

...

Duanın Kabul Olması İçin Helal Yemek Şarttır

Kur’an-ı Kerim ve Sünneti Nebeviyyeye göre, duaların kabul olmasının şartlarından biri de helalından yemek, helalinden içmek ve helalinden giyinmektir.