Kandil Gecesi Camiye gitmek Bid'at mi?

Kandil Gecesi Camiye Gitmek Bid’at mi

En büyük amelî bidat Namazı terk etmektir,
Kadınlar yönünden en büyük bidat,
bedenlerini teşhir etmeleridir.

Kandil Gecesi camiye gitmenin bidat olduğunu söyleyen kişilerin,
namazı terk etmenin büyük günah olduğunu söylediğine rastlamadık.
Bedenlerini açan, teşhir eden kadınların,
bu yaptıklarının haram olduğunu söylediğine rastlamadık.

Eğer samimi olarak bidatlere karşıysanız,
geliniz hep birlikte bu ve benzeri bidatlere karşı mücadele edelim.

...

Deizm, Deist

Sözlüklerdeki Tanıma Göre Deizm: Vahiy gibi konuları reddeder. Tanrı dünya hayatına ve evrene müdahale etmez. …