.

İtikatta İfrat, Vasat, Tefrit

İfrat: Tekfirde çok aşırı olmak, tabir câiz ise kendinden ve kendi mezhebinden başkasını küfürle itham etmektir. Sahabeyi kiram asrından bunun en açık örneği HÂRİCÎLER’dir, bunlar Hakem olayından sonra Hz. Ali başta olmak üzere Ashab-ı Kiramın bir çoğunu ve orada bulunanların çoğunu tekfir etmişlerdir. Bu inançta olanlar inişli çıkışlı olarak tarih …

Devamı

Amelî Bidat, İtikadî Bidat

İnsanların amel yönünden bidat içerisinde olduğunu iddia edenler, kendilerinin inanç yönünden (itikadî) bidat içerisinde olduklarını görmüyorlar mı? Ameli bidatler insanı dinden çıkarmaz, fakat; Kaderi inkar etmek, Kabir hayatini İnkar etmek, Kıyamet alametlerini inkar etmek, Şefaati İnkar etmek, Cennetin ve Cehennemin şuanda mevcut olduğunu İnkar etmek, Cennet ve Cehennemin ebedî olduğunu …

Devamı

Kandil Gecesi Camiye Gitmek Bid’at mi

Kandil Gecesi bir baba, yaklaşık 6-8 yaşlarında iki oğlunu Camiye getirmiş, başlarında takke, öyle rastladı, önümde namaz kıldılar.   Yaşlı – Genç Cami doluydu. Ayrıca, Mahfilde de hanımlar vardı. Ülkemizin her tarafı da böyle olduğu kanaatindeyiz.   Şimdi bu Cemaatin, Camiye ve Camilere bu akşam gelmesi mi Bid’at yoksa diğer …

Devamı