Haram

Helal ve Temiz Şeylerden Yemenin Faydaları

Helal yemek, Allah’ı sevmeye ve cennete götüren bir yoldur. Bakınız ayet-i kerîmede, şeytan ve helal yemek arasında ilişki kuruluyor: “Ey iman edenler, helal ve temiz yiyin. Şeytanın izinden gitmeyin” Bunu tefsir eden âlimlerin bazıları diyor ki; “Bir adam ibadet yapsa dahi şeytan onun yemesine içmesine bakar. Eğer yemesi içmesinde haram …

Devam

İtikatta İfrat, Vasat, Tefrit

İfrat: Tekfirde çok aşırı olmak, tabir câiz ise kendinden ve kendi mezhebinden başkasını küfürle itham etmektir. Sahabeyi kiram asrından bunun en açık örneği HÂRİCÎLER’dir, bunlar Hakem olayından sonra Hz. Ali başta olmak üzere Ashab-ı Kiramın bir çoğunu ve orada bulunanların çoğunu tekfir etmişlerdir. Bu inançta olanlar inişli çıkışlı olarak tarih …

Devam

Vahiy Nedir

Allah Teâlâ’nın insanlar arasından seçmiş olduğu has ve temiz kullarına bilgiyi ulaştırmasıdır vahiy. -Şer‘i bir anlamda söylüyorum bunu, lügat bakımından farklı anlamlar ifade eder- Bu, hiç vasıta olmaksızın direkt gerçekleşebilir. Allah Teâlâ o seçtiği kulun kalbine indirir bilgiyi. Böylece o da bunun Allah’tan olduğunu bilecek şekilde bunu telakki eder. Bir …

Devam