Kur’an’ı Münafıkça Okuyup Oryantalist gibi Düşünmek

(Resûlüm!) Sana bu mübarek Kitab’ı,
âyetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. (Sâd Süresi 29)
İnsanlardan ve bütün İnsanlıktan istenen ve beklenen,
Kur’an-ı Kerim’i düşünerek okumaktır.

Neye göre düşünmek?
Kur’an-ı Kerim’i münafıkça okuyup
Oryantalistler gibi düşünenler zındık olur.
Kur’an-ı Kerim’i Müslümanca okuyup
Resûlüllah (sellellahu aleyhi ve sellem) gibi,
Onun Raşit Halifeleri gibi,
Onun güzide Sahabileri gibi,
Müctehidler gibi,
Selef-i Salihin gibi düşünenler ve öğüt alanlar
Mü’min olur.

...

Deizm, Deist

Sözlüklerdeki Tanıma Göre Deizm: Vahiy gibi konuları reddeder. Tanrı dünya hayatına ve evrene müdahale etmez. …